Wrocław, Polska

Wydział Chemii

Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział Chemii jest jednym z czterech wydziałów w Polsce posiadających akredytacje międzynarodowe: Chemistry Eurobachelor i Chemistry Euromaster nadane przez ECTNA, a jako jeden z trzech wydziałów chemicznych w Polsce został zauważony w międzynarodowym rankingu 4500 uczelni akademickich w Europie. Władze wydziału zawsze przywiązywały i przywiązują dużą wagę do jakości studiów i ich atrakcyjności, a także wspierają aktywność studentów. Członkowie Koła Naukowego Jeż współpracują z organizacjami studenckimi w kraju i za granicą, zdobywają laury w ogólnopolskich konkursach młodych chemików. Przynajmniej trzech studentów w roku otrzymuje stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Najlepsi studiują w ramach ITS – Indywidualnego Toku Studiów, uczestniczą w międzynarodowych i krajowych programach wymiany, są też stypendystami uczelni zagranicznych. Absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich są doskonale przygotowani do podjęcia pracy – tak w Polsce, jak i na świecie.
Polityka Prywatności