Wrocław, Polska

Wydział Filologiczny

Grupa kierunków: językowe
Wydział ten, ze względu na różnorodność prowadzonych kierunków i specjalności, jest bardzo rozbudowany. Każdy instytut żyje własnym życiem, prowadząc ciekawe badania, które znacznie wykraczają poza tradycyjne rozumienie literaturoznawstwa czy językoznawstwa. Absolwenci wydziału to nie tylko poloniści, nauczyciele języków obcych, dziennikarze czy bibliotekarze, ale przede wszystkim humaniści o bardzo szerokich horyzontach, a przy tym specjaliści w swoich dziedzinach. Główne kierunki badań Każdy instytut może się wykazać dużą i bardzo zróżnicowaną ilością podejmowanych tematów badawczych, które znacznie wykraczają poza teorię i historię literatury czy historię i specyfikę danego języka. Wiele z nich to tematy interdyscyplinarne i komparatystyczne, wkraczające w obszary innych nauk. Do najciekawszych tego typu badań należą m.in. normatywistka językowa, teoria kultury, filmoznawstwo, teatrologia, glottodydaktyka, logopedia, krytyka literacka, teatralna i filmowa, literatura dziecięca i młodzieżowa, kulturowa tożsamość płci w literaturze i kulturze, socjologia życia literackiego, estetyka literatury. W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tematyka badań skupia się wokół tematów dotyczących językowego obrazu świata, nowych mediów, etyki w mediach, teorii PR i reklamy, języka polityki polskiej, mediów lokalnych i systemowej teorii mediatyzacji. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa rozwija badania w zakresie podstawowych dyscyplin bibliologicznych: historii, teorii i sztuki książki, nauki o książce, historii bibliotek i czytelnictwa oraz edytorstwa. Inne badania wchodzą w zakres m.in. nauki o informacji, bibliografii, naukometrii, bibliometrii, webometrii, bibliologii, komunikacji piśmienniczej.
Polityka Prywatności