Wrocław, Polska

Wydział Matematyki i Informatyki

Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
Wydział zajmuje II miejsce w Polsce wśród wydziałów kształcących w zakresie matematyki i informatyki, uczestniczy też w programie studiów zamawianych. Programy studiów matematycznych i informatycznych są skonstruowane w taki sposób, że możliwe jest jednoczesne studiowanie obu kierunków, a w konsekwencji uzyskanie dwóch dyplomów. Studenci sami mogą zdecydować, czy chcą studiować na poziomie mniej czy bardziej zaawansowanym, oprócz tego samodzielnie układają swój program studiów, wybierając spośród wielu proponowanych przedmiotów takie, które ich najbardziej interesują. Mają możliwości rozwijania swoich zainteresowań i w zależności od nich mogą wybrać jedną z wielu specjalności. Absolwenci wydziału mają szerokie perspektywy zawodowe po zakończeniu studiów. Ich atutem jest nie tylko wiedza dotycząca konkretnych aspektów zawodowych i znajomość narzędzi, ale także takie zdolności, które cenią sobie wszyscy pracodawcy – umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli czy samodzielnego rozwiązywania problemów. Główne kierunki badań W Instytucie Matematycznym badania naukowe są prowadzone w następujących dziedzinach: analiza harmoniczna, niekomutatywna probabilistyka i niekomutatywna analiza harmoniczna, równania różniczkowe cząstkowe, geometryczna teoria grup i topologia geometryczna, teoria modeli, matematyka dyskretna, teoria procesów stochastycznych, statystyczne zastosowania matematyki, teoria prawdopodobieństwa, miary i całki, deskryptywna teoria mnogości, teoria continuów, historia matematyki, teoria liczb. W Instytucie Informatyki badania skupiają się natomiast wokół następujących zagadnień: algorytmika, analiza i przetwarzanie danych, grafika komputerowa, logika i podstawy języków programowania, metody numeryczne, systemy informatyczne i inżynieria oprogramowania.
Polityka Prywatności