Wrocław, Polska

Wydział Nauk Biologicznych

Grupa kierunków: biologiczne
W obecnym kształcie wydział istnieje od 2006 roku, jednak nauki biologiczne są obecne na Uniwersytecie Wrocławskim od bardzo dawna. Wydział zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem nauk biologicznych na świecie – poszczególne zakłady inicjują nowe kierunki badań, zmienia się program i charakter studiów, studentom oferuje się coraz bogatszą paletę przedmiotów i większą możliwość ich wyboru, np. w 2008 roku utworzono specjalność mikrobiologia, a w latach następnych – specjalności: biologia człowieka, biologia środowiska, biologia eksperymentalna. Wydział prowadzi owocną współpracę naukową z wrocławską Akademią Medyczną, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz innymi instytucjami. Wydział posiada własną Stację Ekologiczną „Storczyk” w Karpaczu i Stację Ornitologiczną w Rudzie Milickiej, a także Muzeum Przyrodnicze i Herbarium, Muzeum Człowieka oraz znany w całym kraju Ogród Botaniczny i jego filię – Arboretum w Wojsławicach.
Polityka Prywatności