Wrocław, Polska

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział prowadzi ścisłą współpracę z władzami regionu w zakresie wielu zagadnień dotyczących m.in. zjawisk społeczno-gospodarczych, turystyki, kartografii, klimatu, zasobu surowców mineralnych i ich wykorzystania, wód podziemnych i geośrodowiskowych. Na wydziale powstało wiele studiów na zlecenie różnych instytucji np. o zasobach wód podziemnych dla Coca Coli, o alternatywnych źródłach zaopatrzenia Wrocławia w wodę dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, o oddziaływaniu na środowisko dla Polifarbu Cieszyn-Wrocław SA. Ponadto utrzymywana jest ścisła współpraca m.in. z Ministerstwem Środowiska, Polską Akademią Nauk, KGHM Polska Miedź. Ta zakrojona na szeroką skalę współpraca oraz opracowane w ostatnim czasie liczne mapy, dokumentacje geologiczne, ekspertyzy i inne materiały na zlecenie różnych jednostek gospodarczych, są kolejnym potwierdzeniem tego, że wydział posiada doskonałą kadrę naukową, która z jednej strony działa na rzecz społeczeństwa i rozwoju regionu, a z drugiej – kształci doskonale przygotowanych do podjęcia pracy absolwentów. Wydział dysponuje dwoma muzeami – geologicznym i mineralogicznym. Posiada też stację polarną na Spitsbergenie i stację meteorologiczną na Szrenicy. Główne kierunki badań W Instytucie Nauk Geologicznych prowadzone badania obejmują tematykę geologiczną, a także geośrodowiskową. Instytut specjalizuje się w badaniach skał krystalicznych głębokiego podłoża, zastosowaniach technik izotopowych oraz metod badawczych geologii i mineralogii do badań geośrodowiskowych. Prowadzone są także badania hydrogeologiczne oraz dotyczące fundamentu krystalicznego. Dużą rangę mają badania poświęcone zastosowaniom mineralogii w przemyśle. Badania prowadzone w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego obejmują wszystkie główne dziedziny problemowe geografii m.in. geografię fizyczną, geografię człowieka, kartografię. Szczególne miejsce zajmują badania geosystemów polarnych i innych gór Europy oraz wybranych państw i regionów świata.
Polityka Prywatności