Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Biuro Karier

Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powstało, aby aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowania studentów i absolwentów do wejścia i poruszania się po rynku pracy, a także aby pomóc pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników. Oferta Biura Karier skierowana jest w szczególności do studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz pracodawców.

Do podstawowych zadań Biura Karier należy:

  • dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
  • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,
  • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
  • udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz poruszania się po nim w celu znalezienia odpowiedniego zatrudnienia,
  • podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów,
  • pomoc studentom i absolwentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego,
  • nawiązywanie współpracy z pracodawcami,
  • monitorowanie kariery zawodowej absolwentów.
Polityka Prywatności