Białystok, Polska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Nauki farmaceutyczne
Nauki medyczne
Nauki o zdrowiu

Podwójny dyplomwięcej »
Hasselt University

Studia podyplomowewięcej »
Epidemiologia
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Psychodietetyka
Zdrowie środowiskowe

MBAwięcej »
MBA w ochronie zdrowia

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Zdrowego Seniora

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu
Chór UMB
Grupa BUM, czyli Sekcja Kulturalna Samorządu Studentów UMB
Innowacyjny Kosmetolog
Klub studencki „CoNieCo”
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Białystok
Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Białystok
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
Samorząd Studentów UMB
Sekcja Młoda Farmacja Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa UMB
Studenckie Centrum Radiowe "Radiosupeł"
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB
Studenckie Towarzystwo Naukowe

Akademikiwięcej »
Dom Studenta Nr 1
Dom Studenta Nr 2

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Wydział Nauk o Zdrowiu

Informacje z uczelni

UMB_16_kierunkow_800.jpg

Harmonogram, terminarz

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Informujemy, że dostępny jest już harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2024/2025.

Przypominamy, że tegoroczna oferta edukacyjna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obejmuje 16 kierunków studiów, w tym nowe: Higiena Stomatologiczna oraz BIOSTATYSTYKA KLINICZNA (kierunek unikatowy w Polsce)

Terminarz rekrutacji:

https://www.umb.edu.pl/terminarz_rekrutacji

Zapraszamy!


O nas

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, dynamicznie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy. 

Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie i znajduje się w czołówce najlepszych uczelni w kraju. Ponad 70 lat tradycji medycznej, 6 centrów badawczych, wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, 5800 studentów na 16 kierunkach (w tym 400 studentów anglojęzycznych), 31000 absolwentów – to pokazuje skalę jakości. Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, dobrze wyposażonym parkiem aparaturowym i laboratoriami, m.in. Centrum Medycyny Doświadczalnej z certyfikatami Good Laboratory Practice, Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Badań Klinicznych, Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych, nowoczesna baza szpitali klinicznych, Biobank, Centrum Sztucznej Inteligencji, Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii oraz Centrum Symulacji Medycznych. 

Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca wśród uczelni medycznych w kraju w zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK-u) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK-u), co jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości kształcenia Uniwersytetu. 

Potwierdzeniem znaczącej pozycji Uniwersytetu jest wysoka ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, według której wszystkie trzy wydziały UMB posiadają kategorię A w czterostopniowej skali oraz status KNOW (2012 – 2017). W 2019 roku Uczelnia zajęła 11 miejsce w prestiżowym konkursie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który wyłonił 20 najlepszych polskich uczelni wyższych. UMB jest też jedyną polską uczelnią, która zdobyła prestiżowy grant na prowadzenie studiów doktoranckich w konkursie COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie. 

Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczno-naukowe, dwa szpitale kliniczne, oraz domy studenta i obiekty sportowe. Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników oraz studentów poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej biblioteki. 

Na UMB działają koła naukowe (79) i organizacje studenckie (20), w ramach, których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i rozwijają swoje zainteresowania. Uczelnia wspiera studentów i młodych naukowców, wspomaga osoby, które angażują się w projekty i chcą rozwijać się naukowo. Organizacje działające na UMB to m.in: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny "IFMSA-Poland", Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMB, Innowacyjny Kosmetolog, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł, Klub "CoNieCo", Klub "Herkulesy", Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa, Grupa "Bum", miesięcznik studentów "Młody Medyk" i zdobywający nagrody międzynarodowe - Chór UMB. 

Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki. 

Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu ponad 40 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija. Ponadto miasto dobrze wypada w rankingach polskich miast, w których ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji, poczucie bezpieczeństwa oraz działanie samorządów. 

Serdecznie zapraszamy do studiowania na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Mapa

Wybrany film z YouTubelekarski-2.png
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności