Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Zdrowego Seniora

CELE ZASADNICZE
1. propagowania zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych
2. poszerzanie wiedzy w dziedzinie: opieki medycznej poprawiającej jakość życia ludzi w podeszłym wieku wykorzystania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie stosowania leków i suplementów diety oraz farmakoekonomii w chorobach u ludzi w podeszłym wieku
3. przeciwdziałanie samotności i aktywizacja społeczna osób starszych

METODY DZIAŁANIA
• wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk medycznych mające na celu poszerzanie wiedzy w zakresie wykorzystywania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu kluczowych problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku - włączenie w działania profesorów seniorów
• zajęcia praktyczne - ćwiczenia w pracowniach umiejętności i pracowniach specjalistycznych
• zajęcia z podstaw informatyki i obsługi Internetu
• zajęcia aktywizujące ruchowo
• akcje promujące zdrowy styl życia mające na celu poszerzanie wiedzy o możliwościach poprawy jakości życia ludzi w podeszłym wieku
• dyskusje
• zajęcia fakultatywne: plastyczne, taneczne, fotograficzne
• inne formy zajęć służące promowaniu wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu kluczowych problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku

GRUPA DOCELOWA
Studentem może zostać każda osoba, która ukończyła 60 lat
Polityka Prywatności