Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Biuro Karier

Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powstało, aby aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowania studentów i absolwentów do wejścia i poruszania się po rynku pracy, a także aby pomóc pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników. Oferta Biura Karier skierowana jest w szczególności do studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz pracodawców.

Do podstawowych zadań Biura Karier należy:

  • dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
  • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,
  • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
  • udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz poruszania się po nim w celu znalezienia odpowiedniego zatrudnienia,
  • podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów,
  • pomoc studentom i absolwentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego,
  • nawiązywanie współpracy z pracodawcami,
  • monitorowanie kariery zawodowej absolwentów.

Kryteria przyjęć:

» UMB - kierunki wg matury

Kontakt:

Biuro Promocji i Rekrutacji:
ul. Jana Kilińskiego 1
(lewe skrzydło Pałacu Branickich)
15-089 Białystok
tel. (85) 748 54 73, 85 748 54 72,
kom. 506 374 319


lekarski-2.png
Polityka Prywatności