Politechnika Białostocka

Biuro Karier

Jako Biuro Karier zajmujemy się m.in. nieodpłatnym i bezpośrednim pośrednictwem pracy oraz tworzeniem bazy ofert pracy stałej, dorywczej czy praktyk.
Pomagamy studentom i absolwentom uczelni w poszukiwaniu pracy i podejmowaniu decyzji, dotyczących rozwoju zawodowego.

Firmom poszukującym pracowników wśród naszych studentów/absolwentów oferujemy:
• pomoc w pozyskaniu wartościowych pracowników, stażystów, praktykantów;
• możliwość publikacji ofert pracy, staży, praktyk na stronie internetowej Biura Karier PB;
• organizację szkoleń prowadzonych przez Firmę na uczelni;
• organizację prezentacji Firmy na wydziałach Politechniki Białostockiej;
• organizację spotkań branżowych;
• informacje o perspektywie podaży absolwentów danych kierunków w przyszłości.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności