Politechnika Gdańska

Biuro Karier

Z usług świadczonych przez biuro Karier mogą korzystać bezpłatnie wszyscy studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej oraz pracodawcy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności