Politechnika Śląska

Biuro Karier Studenckich

Głównym celem funkcjonowania Biura Karier Studenckich jest promocja na rynku pracy studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni, a także pomoc w pozyskiwaniu przez nich pracy na miarę ich możliwości, potrzeb i oczekiwań.

Realizacja tego celu odbywa się przez:

• ułatwianie studentom rozpoznawania swoich predyspozycji oraz doradzanie im możliwości wykorzystania ich w świadomym kierowaniu własną karierą zawodową;
• gromadzenie informacji o firmach funkcjonujących na rynku pracy i możliwościach zatrudnienia w nich absolwentów różnych kierunków studiów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności