Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biuro Karier

Sekcja Karier (dawniej Biuro Karier UJ) to miejsce, w którym studenci i absolwenci UJ mają możliwość uzyskania rzetelnych informacji o rynku pracy, gdzie nabędą praktycznej wiedzy o tym, jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Studenci mogą zaplanować swoją drogę profesjonalnego rozwoju, dowiedzieć się, jak skutecznie szukać pracy i dzięki temu świadomie dokonywać wyborów, aby realizować się zawodowo. Pracownicy Sekcji podpowiadają, jak dobrze wykorzystać czas podczas studiów oraz po ich ukończeniu. Dostarczają wiedzy, rozwijają umiejętności i kształtują postawy. Cele realizowane są poprzez 3 podstawowe aktywności: informowanie, szkolenia i doradztwo zawodowe.
Polityka Prywatności