Kraków, Polska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Earth Sciences in a Changing WorldStudia w języku angielskim
East European Studies: Languagers and DiscoursesStudia w języku angielskim
European StudiesStudia w języku angielskim
Global and Development StudiesStudia w języku angielskim
International Relations and Area StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka molekularna i komórkowa
Bioinformatyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia medyczna
Chemia zrównoważonego rozwoju
Dietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edytorstwo
Ekonomia
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Elektroradiologia
Etnologia i antropologia kulturowa
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – indologia
Filologia orientalna – iranistyka
Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia
Filologia polska nauczycielska
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia rumuńska
Filologia słowiańska
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Filologia węgierska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Fizyka
Fizyka dla firm
Geografia i gospodarka przestrzenna
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka analityczna
Informatyka stosowana
Język polski w komunikacji społecznej
Judaistyka
Kognitywistyka
Kulturoznawstwo – tekst kultury
Kulturoznawstwo międzynarodowe
Latynoamerykanistyka
Matematyka
Matematyka komputerowa
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Migracje międzynarodowe
Muzykologia
Neurobiologia
Ochrona dóbr kultury
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia
Polonistyka antropologiczno-kulturowa
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Porównawcze studia cywilizacji
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Ratownictwo medyczne
Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Rosjoznawstwo
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia afrykańskie
Studia bliskowschodnie
Studia euroazjatyckie
Studia europejskie
Studia matematyczno-przyrodnicze
Studia nad buddyzmem
Studia nad Chinami
Studia nad Japonią
Studia nad Koreą
Studia polskie dla cudzoziemców
Studia polsko-ukraińskie
Sztuczna inteligencja
Wiedza o teatrze
Zaawansowane materiały i nanotechnologia
Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
Zarządzanie informacją
Zarządzanie kulturą i mediami
Zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania
Zarządzanie polityką społeczną
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zdrowie publiczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dental SurgeryStudia w języku angielskim
MedicineStudia w języku angielskim
Analityka medyczna
Farmacja
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business and Finance ManagementStudia w języku angielskim
Drug Discovery and DevelopmentStudia w języku angielskim
Ecology and EvolutionStudia w języku angielskim
Environmental Protection and ManagementStudia w języku angielskim
European Joint Master’s Programme in English and American StudiesStudia w języku angielskim
European StudiesStudia w języku angielskim
Intellectual Property and New TechnologiesStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
International Relations and Public DiplomacyStudia w języku angielskim
International Security and DevelopmentStudia w języku angielskim
Korean StudiesStudia w języku angielskim
Molecular BiotechnologyStudia w języku angielskim
Transatlantic StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Amerykanistyka
Analiza danych społecznych
Archeologia
Astronomia
Bezpieczeństwo narodowe
Biochemia
Biofizyka
Biofizyka molekularna i komórkowa
Bioinformatyka
Biologia
Biotechnologia molekularna
Chemia
Chemia medyczna
Chemia zrównoważonego rozwoju
Dietetyka
Dietetyka kliniczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
E-gospodarka przestrzenna
Edytorstwo
Ekonomia
Elektroniczne przetwarzanie informacji
Elektroradiologia
Etnologia i antropologia kulturowa
Etyka
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia germańska z językiem angielskim
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia orientalna – arabistyka
Filologia orientalna – indologia
Filologia orientalna – iranistyka
Filologia orientalna – japonistyka
Filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna – turkologia
Filologia polska nauczycielska
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia słowiańska
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład
Filologia węgierska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i controlling
Fizyka
Geografia
Geologia
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Informatyka analityczna
Informatyka gier komputerowych
Informatyka stosowana
Język polski w komunikacji społecznej
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Judaistyka
Kognitywistyka
Kosmetologia
Krytyka literacka
Kulturoznawstwo – tekst kultury
Laboratoria kultury współczesnej
Lingwistyka
Logopedia
Marketing i logistyka
Matematyka
Matematyka komputerowa
Media społecznościowe w zarządzaniu
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
Muzykologia
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Neurobiologia
Ochrona dóbr kultury
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Performatyka
Pielęgniarstwo
Politologia
Polonistyka antropologiczno-kulturowa
Polonistyka-komparatystyka
Położnictwo
Porównawcze studia cywilizacji
Praca socjalna
Przekład literacki
Przekładoznawstwo
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Relacje międzykulturowe
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Rosjoznawstwo
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia euroazjatyckie
Studia europejskie
Studia nad buddyzmem współczesnym
Studia polsko-ukraińskie
Studia strategiczne nad Azją
Teatrologia
Twórcze pisanie
Zaawansowane materiały i nanotechnologia
Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie informacją
Zarządzanie mediami i reklamą
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami przyrody
Zarządzanie zmianą społeczną
Zdrowie publiczne

Erasmus Munduswięcej »
Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context (Coordinated by: University of Groningen)
European Politics and Society (EPS): Vaclav Havel (consortium members: Prague, Krakow, Barcelona, and Leiden)
EuroPubHealth: European Public Health Master
Joint Master Degree Central and East European, Russian and Eurasian Studies (JMD CEERES) (Coordinated by: University of Glasgow)

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Biologia Studia w języku angielskim
Society of the Future Studia w języku angielskim
Archeologia
Astronomia
Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia
Biofizyka
Biologia
Chemia
Ekonomia i finanse
Etnologia i antropologia kulturowa
Filozofia
Fizyka
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Informatyka techniczna
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biomedyczne
Nauki farmaceutyczne
Nauki medyczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Nauki o kulturze i religii
Nauki o polityce i administracji
Nauki o polityce, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo
Nauki o sztuce
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki o zdrowiu
Nauki o Ziemi i środowisku
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Neuronauka poznawcza
Pedagogika
Polonistyka
Psychologia

Podwójny dyplomwięcej »
European Studies / Governance, Leadership and Democracy Studies (consortium with Universidade Católica Portuguesa)
European Studies Double Degree Masters Programme (consortium with University of Padova)
European Studies Double Degree Masters Programme (consortium with University of Strasbourg)
International Masters in Economy, State and Society (IMESS) (coordinated by University College of London)

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Analiza biznesowa
Antropologia sądowa w praktyce
Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym - Antibiotic Stewardship
Badania kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie
Badania kliniczne produktów leczniczych
Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie
Biofarmacja obliczeniowa
Biologia molekularna
Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych
Chemia konserwatorska
Dyplomacja kulturalna
Edukacja medyczna w erze cyfrowej
Edukacja międzykulturowa w szkole
Enologia
Epidemiologia i kontrola zakażeń. Dochodzenie epidemiologiczne
Farmacja przemysłowa
Koloproktologia praktyczna
Kosmetologia praktyczna
Lean Management oraz Lean Office
Legislacja w administracji publicznej
Mediacje i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów
Medycyna bólu
Medycyna ekstremalna i medycyna podróży
Menedżer sportu
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Neurologopedia z elementami audiofonologii
Optymalizacja zarządzania aparaturą medyczną w jednostkach ochrony zdrowia
Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego
Podstawy psychoterapii
Podyplomowe studia dla tłumaczy
Podyplomowe studia redaktorskie
Podyplomowe Studium Muzeologiczne
Podyplomowe Studium Retoryki
Prawo dowodowe
Prawo karne materialne i procesowe. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie
Prawo karne skarbowe i gospodarcze
Prawo medyczne i bioetyka
Prawo nieruchomości
Prawo podatkowe i doradztwo podatkowe
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
Prawo własności intelektualnej: technologia, media, komunikacja
Prawo zamówień publicznych
Psychologia transportu
Psychologia w praktyce klinicznej
Public relations & brand management
Skuteczność i bezpieczeństwo składników suplementów diety i żywności wzbogaconej
Studia literacko-artystyczne
Studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS
Studia prawa pracy
Surowce naturalne w profilaktyce i terapii
Szczegółowe zagadnienia psychoterapii
Technologie przyszłości w zastosowaniu klinicznym
Testowanie oprogramowania
Współczesne Chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka
Współczesne prawo spadkowe
Zarządzanie i przywództwo w oświacie
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie w szkole wyższej - Menedżer szkoły wyższej
Zarządzanie zakupami w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Żywienie w zdrowiu i chorobie - dietetyka kliniczna

MBAwięcej »
MBA w ochronie zdrowia

Kursy, szkoleniawięcej »
Complexity Summer School Studia w języku angielskim
Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences Studia w języku angielskim
Biologia i przyroda w szkole - warsztaty dla nauczycieli
Blue Team Specialist
Grzyby - warsztaty terenowe
Jesień z językiem polskim
Język polski - kurs indywidualny
Kurs języka i kultury chińskiej
Kurs języka i kultury polskiej
Kurs języka polskiego - rezydent długoterminowy UE
Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze
Nieintensywne semestralne kursy "My Polish" - stacjonarne i on-line
Porosty - warsztaty terenowe
Szkoła letnia języka polskiego- stacjonarna
Szkoła Prawa Amerykańskiego
Szkoła Prawa Polskiego
Wakacyjny kurs języka i kultury polskiej dla młodzieży „Lato Odkrywców 2024”
Warsztaty terenowe z botaniki
Zima z językiem polskim

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
All in Orchestra
Chór Akademicki
Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Pismo Studentów WUJ
Rada Kół Naukowych
Radio UJOT FM
Samorząd Studentów
Studencki Klub Żeglarski "Odyseusz"
Teatr Remedium
Telewizja UJOT TV
TęczUJ
Zespół Pieśni i Tańca "Słowianki"

Akademikiwięcej »
Dom Gościnny UJ "Floriańska"
Dom Profesorski - Bursa im. S.Pigonia
Hotel Studencki "Bydgoska"
Hotel Studencki "Nawojka"
Hotel Studencki "Piast"
Hotel Studencki "Żaczek"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Geografii i Geologii
Wydział Historyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Zapraszamy na strony uniwersytetu:
www.uj.edu.pl
www.rekrutacja.uj.edu.pl  Uniwersytet Jagielloński - najstarsza polska uczelnia. Symbol kraju, polskiej nauki i instytucja, która wraz z najważniejszymi krakowskimi zabytkami - Wawelem czy kościołem Mariackim - wpływa na atrakcyjność stolicy małopolski i podnosi atmosferę studiowania.

Studenci, absolwenci i wykładowcy tworzą poczet ludzi wyjątkowych, którzy na przestrzeni wieków byli ambasadorami polskiej nauki i kultury.

Sukces Uczelni, mierzony jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, wynika wprost z wyznawanych tu wartości i niewzruszonej wierności zasadom. Kontynuujemy prace naszych sławnych absolwentów i profesorów, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności, a dewiza, która przyświeca uniwersyteckim poczynaniom mówi, że więcej znaczy rozum niż siła: Plus ratio quam vis!

Bogata oferta 16 wydziałów pozwoli każdemu młodemu człowiekowi na odnalezienie pasji i poszerzenie horyzontów intelektualnych.

Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński.Mapa

Wybrany film z YouTube

misjaUJ_220_pasek_black.gif
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności