województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Wrocławski

Biuro Karier

Głównym zadaniem Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez:

 • prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych, obejmujących m.in.:
  - konsultację dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
  - zapoznanie z technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji
  - przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego
  - szczegółowe planowanie kariery;
 • pogotowie rekrutacyjne - konsultację CV drogą mailową;
 • zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji;
 • udostępnianie w serwisie internetowym ofert pracy / praktyk / staży;
 • informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy, możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia itp.;
 • prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów;
 • udostępnianie raportów dotyczących sytuacji na dolnośląskim rynku pracy;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez:
  - gromadzenie informacji o firmach działających w kraju, mających wolne stanowiska pracy
  - pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy / praktyk / staży
  - wsparcie w organizacji prezentacji firm na Uniwersytecie Wrocławskim
  - organizację corocznych Targów Pracy Profesja (luty - marzec)
  - współorganizowanie warsztatów / szkoleń prowadzonych przez pracodawców i trenerów zewnętrznych dla studentów i absolwentów
  - organizacja spotkań z pracodawcami z cyklu "Praca i Kariera w …".

  Ponadto Biuro Karier jest zrzeszone w Dolnośląskiej Sieci Biur Karier, w ramach której realizuje takie projekty, jak:
 • Program Mentoringu dla Studentów
 • Menu Kariery
 • Międzyuczelniana Gra Akademicka
Polityka Prywatności