Kraków, Polska

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Strona www: utw.uj.edu.pl
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką pozawydziałową funkcjonującą w pionie Prorektora ds. dydaktycznych. Kontynuuje tradycje międzyuczelnianego studium powołanego w 1982 roku decyzją Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i ówczesnej Akademii Medycznej, którego celem było propagowanie wiedzy wśród osób starszych oraz profilaktyka procesu starzenia się. Krakowski UTW był jedną z pierwszych jednostek edukacyjnych w kraju z ofertą skierowaną do seniorów. Pierwszy UTW w Polsce założyła w 1975 r. prof. Halina Szwarc przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Polityka Prywatności