Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Strona www:
utw.uj.edu.pl
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką pozawydziałową funkcjonującą w pionie Prorektora ds. dydaktycznych. Kontynuuje tradycje międzyuczelnianego studium powołanego w 1982 roku decyzją Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i ówczesnej Akademii Medycznej, którego celem było propagowanie wiedzy wśród osób starszych oraz profilaktyka procesu starzenia się. Krakowski UTW był jedną z pierwszych jednostek edukacyjnych w kraju z ofertą skierowaną do seniorów. Pierwszy UTW w Polsce założyła w 1975 r. prof. Halina Szwarc przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

W 2012 r. Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził swoje 30-lecie. Dojrzała uczelnia dla seniorów nieustannie zmienia swoje oblicze, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych uczestników zajęć.

Podstawową formą zajęć są wykłady prowadzone przez cenionych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Słuchacze Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą brać udział również w seminariach, warsztatach i konwersatoriach. Część dojrzałych studentów pracuje w Samokształceniowych Kołach Naukowych, gdzie w gronie osób o podobnych zainteresowaniach samodzielnie pogłębiają swoją wiedzę.

Oprócz tych sprawdzonych form edukacyjnych studenci mogą korzystać z wciąż wzbogacanej oferty zajęć dodatkowych (lektoraty języków obcych, zajęcia komputerowe, programy poprawiające kondycję fizyczną, warsztaty tematyczne). Niektóre seminaria prowadzone są w terenie: studenci historii sztuki poznają szczegóły powstania dzieł sztuki, oglądając je na żywo w zabytkowych kościołach, pałacach i galeriach. Studenci historii mają zajęcia również w muzeach, a zainteresowani przyrodą czy astronomią w Ogrodzie Botanicznym lub w obserwatorium.
Polityka Prywatności