Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Politechnika Białostocka

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy

Strona www:
pb.edu.pl/pud
Białostocki Uniwersytet Dziecięcy to program edukacji realizowany przez Politechnikę Białostocką. Politechnika Białostocka Białostocki Uniwersytet Dziecięcy jest marką w pełni regionalną, którego pomysł i realizacja wywodzą się z Białegostoku. O wadze przedsięwzięcia i jego powodzeniu świadczy ogromne zainteresowanie PB BUD-em. Wykładowcy i organizatorzy projektu stawiają sobie za cel rozwijanie dziecięcej wrażliwości, intelektu i twórczego potencjału. Udowadniają, że nauki ścisłe to nie tylko formuły i definicje, ale również fascynujące doświadczenia i mnóstwo dobrej zabawy. Wszyscy pilni studenci PB BUD-u otrzymają swoje pierwsze dyplomy ukończenia studiów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności