Świecie, Polska

Komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Polityka Prywatności