Gdańsk, Polska

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Zarządzanie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Biologia w szkole
Chemia w szkole
Doradztwo zawodowe
Edukacja biblioteczna i informacja naukowa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób niesłyszących i niedosłyszących (Surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących (Tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i z zespołem Aspergera
Edukacja techniczna w szkole
Fizyka w szkole
Geografia w szkole
Grafika komputerowa i multimedia w przywództwie i zarządzaniu
Historia w szkole
Informatyka
Integracja sensoryczna
Język polski w szkole
Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kreowanie wizerunku organizacji w mediach (praca rzecznika prasowego)
Logopedia dla nauczycieli
Matematyka w szkole
Muzyka w szkole
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika sportu
Plastyka z wiedzą o kulturze
Podstawy przedsiębiorczości w szkole
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda w szkole
Terapia pedagogiczna
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne nauczanie języka włoskiego
Wiedza o społeczeństwie w szkole
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Zarządzanie logistyczne i obsługa celna obrotu towarowego (studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu agenta celnego)
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie państwem
Zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie strategią rolniczą (studia nadają kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej)
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
Strona www uczelni:
www.wsse.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności