Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Gdańsk, Polska

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Łagiewniki 3,
80-847 Gdańsk
tel. 58 500-52-22
fax: 58 500-52-23

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Zarządzanie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Biologia dla nauczycieli
Doradztwo zawodowe
Edukacja biblioteczna i informacja naukowa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Edukacja techniczna w szkole
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Fizyka dla nauczycieli
Geografia dla nauczycieli
Integracja sensoryczna
Język polski dla nauczycieli
Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (studia nadają: kwalifikacje do pracy w służbach bhp; uprawnienia ratownika pierwszej pomocy; kwalifikacje do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego systemów zarządzania bhp)
Kreowanie wizerunku organizacji w mediach (praca rzecznika prasowego)
Logopedia dla nauczycieli
Matematyka dla nauczycieli
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika sportu
Plastyka z wiedzą o kulturze
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda dla nauczycieli
Terapia pedagogiczna
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne nauczanie języka włoskiego
Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Zarządzanie logistyczne i obsługa celna obrotu towarowego (studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu agenta celnego)
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie państwem
Zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie strategią rolniczą (studia nadają kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej)
Zarządzanie strategią rolniczą (studia nadają kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej)
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
Strona www uczelni: www.wsse.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Trójmieście


Studia w sąsiednim województwie
uwm_220_pl.gif

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności