Gdynia, Polska

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Armii Krajowej 46,
81-365 Gdynia
tel. 58 661 88 71 lub 58 661 89 55

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Studia administracyjno-ekonomiczne

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradca i asystent rodziny
Doradztwo zawodowe i coaching kariery,
Edukacja artystyczna z opieka nad dzieckiem,
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim,
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
Komunikacja, negocjacje i mediacje w szkole
Koordynator szkolnych zajęć pozalekcyjnych
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji
Pedagogika pracy i polityka personalna
Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą
Promocja zdrowia z higiena i epidemiologią
Przygotowanie pedagogiczne,
Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa,
Socjoterapia i terapia uzależnień,
Technologie informacyjno-komunikacyjne z programowaniem.
Strona www uczelni: wsks.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności