Czeladź, Polska

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

Typ: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: publiczne

Kontakt:

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
41-250 Czeladź
ul. Tuwima 14 a
tel. 32 256 67 10

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Praca socjalna
Kolegium Pracowników Służb Społecznych jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Województwo Śląskie, działa pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego.

Kolegium kształci na kierunku praca socjalna, zgodnie z obowiązującymi wymogami polskiego prawa oraz standardami Unii Europejskiej.

Studenci Kolegium w trzy lata nauki uzyskują wyższe wykształcenie – licencjat Uniwersytetu Śląskiego z zakresu praca socjalna oraz poszukiwany zawód pracownika socjalnego.
Strona www instytucji:
www.kpsscz.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności