Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Jasło, Polska

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Finanse i rachunkowość

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Gospodarka przestrzenna
Transport

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu
Strona www uczelni: www.psw.jaslo.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
WSSIP_220.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności