Katowice, Polska

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia angielska
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Energetyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia podyplomowewięcej »
Automotive Quality Manager
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności
Kadry i płace
Kryminalistyka i toksykologia sądowa
Logistyka w przedsiębiorstwie
Marketing i reklama w praktyce
Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy
Metrologia w przemyśle
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wydział Nauk Technicznych

Strona www uczelni:
www.wszop.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności