Prezentacja uczelni
Katowice, Polska

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English PhilologyStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Kryminologia i kryminalistyka
Psychokryminalistyka, dofinansowane w 100 % z funduszy europejskichStudia dualne
Filologia angielska
Filologia angielska - języki angielski w biznesie
Filologia angielska - translatoryka stosowana
Kulturoznawstwo
Branding i komunikacja marki
Film i kultura nowych mediów
Zarządzanie
Psychologia w biznesie z językiem obcym specjalistycznym
Reklama i public relations
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Energetyka
Dozór i eksploatacja instalacji energetycznych
Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach, dofinansowane w 100% z funduszy europejskichStudia dualne
Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Logistyka w przemyśle i handlu
Procesy automatyzacji i robotyzacji przemysłowej
Zarządzanie jakością

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo w administracji publicznej
Detektywistyka i kryminalistyka
Migracje w aspekcie bezpieczeństwa, dofinansowane w 50% z funduszy europejskich
Taktyka i techniki interwencji
Zarządzanie
Coaching i mentoring w organizacji
Kadry i płace
Zarządzanie projektami
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Bezpieczeństwo pożarowe
Europejski menedżer BHP
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych
Zarządzanie jakością w branży automotive
Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
Zarządzanie w logistyce

Studia podyplomowewięcej »
Automotive Quality Manager
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności
Kadry i płace
Kryminalistyka i toksykologia sądowa
Logistyka w przedsiębiorstwie
Marketing i reklama w praktyce
Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy
Metrologia w przemyśle
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kursy, szkoleniawięcej »
Aspekty formalno-prawne prowadzenia własnej firmy
Autoprezentacja. Komunikacja werbalna i niewerbalna w kontaktach interpersonalnych
Badania profilaktyczne pracowników
Czas pracy kierowców
Czas pracy w praktyce
Dokumentacja kadrowa
Droga na szczyt. Jak znaleźć się na liście 100 najbogatszych wg Forbesa. Metody i narzędzia kształtowania umiejętności przedsiębiorczych
Etyka w biznesie
Jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne?
Jak zwiększyć efektywność osobistą, czyli zarządzanie czasem
Kontrola PIP. Kazusy z kontroli inspektora pracy
Kurs Pedagogiczny dla Nauczania Dorosłych
Metody i narzędzia kształtowania umiejętności przedsiębiorczych
Metody skutecznej rekrutacji pracowników
Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu
Model biznesowy - zasady tworzenia
Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę – wersja skrócona
Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP
Nowelizacja przepisów prawa pracy
Nowoczesny marketing w praktyce – jak wykreować i wypromować pomysł na biznes
Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp
Podejmij wyzwanie - jak rozpoznać i wyeliminować bariery w prowadzeniu firmy
Rozmowa kwalifikacyjna - jak odnieść sukces podczas rozmowy?
Stres - jak sobie z nim radzić?
Symulacje rozmów kwalifikacyjnych
Szkolenie BHP dla społecznych inspektorów pracy
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców
Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP
Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna - dylemat pracodawcy
Urlopy pracownicze – zasady udzielania
Warsztaty z autoprezentacji
Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika
Wynagrodzenie za pracę w praktyce
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Zakaz konkurencji w zatrudnieniu
Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych
Zmiany w treści umowy o pracę

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Klub Amerykański
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego WSZOP
Koło Naukowe Informatyki i Robotyki InfoRob
Koło Naukowe Safety-Tech
Koło Naukowe Świat Mediów
Koło Psychologiczne Studentów WSZOP
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wydział Nauk Technicznych

O uczelni

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach mieści się w centralnym, akademickim punkcie miasta. Ponad 15 lat działania Uczelni umocniło jej pozycję na rynku polskich niepublicznych szkół wyższych - WSZOP posiada długoletnią tradycję w kształtowaniu innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb rynku pracy programów kształcenia.

Lata praktyki pozwoliły na stworzenie oferty, w której zarówno osoby mające zdolności techniczne jak i humanistyczne znajdą dla siebie odpowiedni kierunek studiów. Przyszłych licencjatów, inżynierów i magistrów kształcimy na dwóch wydziałach: Nauk Technicznych i Humanistyczno-Społecznym. Do wyboru przyszłych studentów pozostaje sześć kierunków i ponad dwadzieścia specjalności.

WSZOP stawia na jakość studiów. Ogromny nacisk kładziemy na praktyczne programy studiów, które umożliwiają studentom zdobycie najważniejszych umiejętności podpartych wiedzą, przekazywaną przez specjalistów. Co roku WSZOP opuszczają absolwenci, którzy dzięki wiedzy zdobytej na studiach osiągają wysokie stanowiska m.in. w służbach mundurowych, działach bhp, międzynarodowych korporacjach i instytucjach kulturalnych.

Studenci przez cały okres kształcenia mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Umożliwiamy to poprzez liczne aktywności - od udziału w Kołach Naukowych, członkostwie w Samorządzie Studenckim po przynależność do Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.

W ramach międzynarodowego programu ERASMUS+, studenci mają możliwość odbycia nauki w ramach wymiany w jednej z uczelni partnerskich w Portugalii, Chorwacji, Bułgarii, Turcji, Estonii i na Litwie. Program ERASMUS+ pomaga w doskonaleniu języka i poznaniu ciekawych ludzi. Stanowi również szansę na odbycie staży zagranicznych, umożliwiających dalszy rozwój kariery zawodowej, nie tylko na terenie Polski.

Studiuj praktycznie i nowocześnie!

Studiuj_praktycznie_i_nowocze__nie_500.jpg

Rekrutacja na studia
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz tutaj.

Biuro Rekrutacji

Katowice, ul. Bankowa 8,

pokój nr 19

poniedziałek - sobota od 8:00 do 16:00

@: rekrutacja@wszop.edu.pl

Tel. 32 355 97 71,

Tel. 32 355 97 73,

Tel. 32 355 97 81

gg: 34770824

www.facebook.com/wszopMapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności