Kielce, Polska

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Mielczarskiego 51
25-709 Kielce
tel. 48 503187000

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Praca socjalna

Studia podyplomowewięcej »
Akademia dyplomacji
Arteterapia
Asystent osoby starszej
Asystent rodziny
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Ekologia żywienia
Interwencja asystenta rodzinnego - kryzys chroniczny
Interwencja kryzysowa
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Kwalifikacje pedagogiczno-nauczycielskie
Logopedia
Mediacje
Neurologopedia
Oligofrenopedagogika
Organizacja i zarządzanie
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Prawo pracy, kadry i płace
Prawo w biznesie
Prawo zamówień publicznych
Profilaktyka zdrowia
Przygotowanie pedagogiczne
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Resocjalizacja z socjoterapią
Socjoterapia
Szkolny doradca zawodowy
Terapia pedagogiczna
Terapia zajęciowa
Trener i Coach
Trener umiejętności społecznych (TUS SST)
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie
Wczesne wspomaganie osób z zespołem Aspergera i autyzmem
Strona www uczelni:
www.ssw.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności