Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Kielce, Polska

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Mielczarskiego 51
25-709 Kielce
tel. 48 503187000

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Praca socjalna

Studia podyplomowewięcej »
Akademia dyplomacji
Arteterapia
Asystent osoby starszej
Asystent rodziny
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Ekologia żywienia
Interwencja asystenta rodzinnego - kryzys chroniczny
Interwencja kryzysowa
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Kwalifikacje pedagogiczno-nauczycielskie
Logopedia
Mediacje
Neurologopedia
Oligofrenopedagogika
Organizacja i zarządzanie
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Prawo pracy, kadry i płace
Prawo w biznesie
Prawo zamówień publicznych
Profilaktyka zdrowia
Przygotowanie pedagogiczne
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Resocjalizacja z socjoterapią
Socjoterapia
Szkolny doradca zawodowy
Terapia pedagogiczna
Terapia zajęciowa
Trener i Coach
Trener umiejętności społecznych (TUS SST)
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie
Wczesne wspomaganie osób z zespołem Aspergera i autyzmem
Strona www uczelni: www.ssw.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności