Kielce, Polska

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Zarządzanie i coaching

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Zarządzanie i coaching

Studia podyplomowewięcej »
Administracja Państwowa i Samorządowa
Audytor wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Coaching business & life
Dietetyka i Planowanie Żywienia
Kadry i Płace
Kosmetologia Lecznicza i Body Fitness
Kryminalistyka i badanie dokumentów
Mediacje
Podstawy rachunkowości
Podyplomowe Studia Europejskie
Prawo Egzekucji Sądowej
Prawo Ochrony Środowiska i Gospodarka Odpadami
Prawo Podatkowe i Podatki
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Prawo Zamówień Publicznych
Przygotowanie Pedagogiczne
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne
Rachunkowość dla zaawansowanych
Rachunkowość zarządcza i controlling dla menedżerów (niefinansistów)
Resocjalizacja Osób Skazanych i Wykluczonych Społecznie
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie jakością
Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
Zarządzanie projektami
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zintegrowany system zarządzania

MBAwięcej »
MBA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Nauk Medycznych
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Prawa i Bezpieczeństwa
Strona www uczelni:
www.wseip.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności