Prezentacja uczelni
Kraków, Polska

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Typ uczelni: medyczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dietetyka
Kosmetologia
Kosmetologia dla praktyków

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dietetyka i Ekologiczna Żywność
Dietetyka kliniczna
Ekologiczna żywność i dietetyka
Ekologiczna Żywność i Dietetyka
Fizjoterapia
Kosmetologia
Marketing i zarządzanie w kosmetologii
Podologia
Wellness & SPA

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia

Studia podyplomowewięcej »
Diagnostyka dietetyczna i systemy żywienia
Diagnostyka i Terapia Manualna
Dietetyka
Dietetyka w sporcie i rekreacji
Komplementarne metody w promocji zdrowia
Kosmetologia – Medycyna Estetyczna dla lekarzy
Podologia
Rehabilitacja Sportowa
Trener Personalny

Kursy, szkoleniawięcej »
Certyfikowany kurs Kinesio Taping ®

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
KND – Koło Naukowe Dietetyków
Samorząd Studencki
SKA – Studenckie Koło Anatomiczne
SKN – Studenckie Koło Naukowe
O uczelni


Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie pro­wadzi kie­run­ki ksz­tałcenia związa­ne z medycyną.

Uczelnię wyróżnia innowacyjny proces dydaktyczny w obszarze zdrowia i urody na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Oferowane kierunki są atrakcyjne i niszowe na rynku pracy. Każdy z kierunków studiów przygotowuje absolwenta pod względem teoretycznym i praktycznym z udziałem wysokiej klasy specjalistów, pracowników nauki i praktyków. Studenci mają zapewnioną praktykę zawodową i zajęcia kliniczne w renomowanych placówkach medycznych sektora publicznego i niepublicznego, co wpływa na profesjonalne przygotowanie ich do wykonywania zawodu i zwiększa tym samym możliwości podjęcia pracy w wyuczonej specjalności. Dodatkowe zajęcia z zakresu zarządzania i marketingu oraz przedsiębiorczości przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wszystkie kierunki studiów wzbogacane są dodatkowymi bezpłatnymi i płatnymi szkoleniami branżowymi. Głównym założeniem Uczelni jest jak najlepsze, profesjonalne przygotowanie zawodowe studentów. Stąd szczególna koncentracja Założycieli Uczelni na ciągłym modyfikowaniu i wzbogacaniu wyposażenia pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę do wykonywania specjalistycznych ćwiczeń, zabiegów i zdobywania innych umiejętności praktycznych. W trosce o zapewnienie sprzyjających warunków do studiowania, obiekty Uczelni są rozmieszczone w centrum Krakowa, z pełną dostępnością do bibliotek, sieci komunikacyjnych, usług gastronomicznych oraz świadczeń socjalnych i sportowych.

Uczelnia stawia na rozwój związany z dostosowywaniem programów studiów do zmian zachodzących na rynku pracy, uruchamiając nowe kierunki i specjalności z uwzględnieniem obecnych trendów europejskich i światowych. Mocną stroną Uczelni jest koncentracja procesu edukacji w naukach medycznych związanych ze zdrowiem i życiem człowieka oraz promocją racjonalnych zachowań, w tym zasad zdrowego odżywiania. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia powstała jako pierwsza tego typu Uczelnia w południowo-wschodniej Polsce, która:

 • poszerza i aktualizuje programy badań naukowych oraz treści i programy studiów, kładąc szczególny nacisk na ich dostosowywanie do potrzeb rynku pracy, interdyscyplinarność i profesjonalizm,

 • zapewnia dyplom licencjata i magistra, w cenionych przez pracodawców zawodach,

 • dąży do rozwoju kapitału intelektualnego i ciągłego doskonalenia zawodowego pracowników naukowo - dydaktycznych, technicznych i administracyjnych,

 • buduje przyjazną wspólnotę akademicką studentów i pracowników,

 • przygotowuje wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych, pełnych inicjatyw absolwentów, którzy potrafią działać na konkurencyjnym, globalnym rynku pracy.


Wysoki poziom kształcenia

Prowadzenie kierunków związanych ze zdrowiem zobowiązuje Uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia, czyli odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej, nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu Uczelnia cieszy się wielką popularnością i uznaniem. Dowodem są mnożące się oferty pracy dla jej studentów i absolwentów.


Uczelnia zapewnia:

 • współpracę z zespołem nauczycieli akademickich o najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach naukowych,
 • znakomicie wyposażone sale do zajęć praktycznych, laboratoryjnych oraz multimedialne sale wykładowe,
 • możliwość uzyskania stypendium,
 • praktyki zawodowe w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach kosmetycznych oraz ośrodkach SPA i odnowy biologicznej,
 • możliwość wyjazdów szkoleniowych dla najlepszych studentów do Francji (firma kosmetyczna Thalgo) i Niemiec (firma kosmetyczna Jansen Cosmetics),
 • specjalistyczne kursy i szkolenia w promocyjnych cenach (wyłącznie dla studentów KWSPZ) organizowane przy współpracy z wiodącymi firmami branżowymi,
 • możliwość poszerzenia wiedzy poprzez uczestnictwo w kołach naukowych,
 • możliwość uczestnictwa w dodatkowych bezpłatnych warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Biuro Karier,
 • bogate życie kulturalne, możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych oraz targach edukacyjnych i branżowych. Ponadto angażujemy się w działalność charytatywną na rzecz dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.


Certyfikaty i wyróżnienia:

Certyfikat "Uczelnia Liderów 2017"

logo_uczelnia_liderow_400.gif

Przyznanie naszej Uczelni Certyfikatu "Uczelnia Liderów" stanowi dla nas dowód uznania dla naszych działań w kierunku rozwijania edukacji praktycznej studentów, budowania silnych powiązań Uczelni z rynkiem pracy oraz wprowadzania innowacyjnych programów studiów, zapewniających studentom osiągnięcie efektów kształcenia o charakterze praktycznym. Uważamy to za wyjątkowe wyróżnienie i potwierdzenie tym samym naszych starań w tym względzie. Certyfikat uzyskany przez Uczelnię w Konkursie "Uczelnia Liderów" pozwala przyszłym kandydatom na studia odpowiednio wyłonić uczelnię z atrakcyjną ofertą dydaktyczną studiów, na odpowiednim poziomie kształcenia, gdyż stanowi wyróżnienie na tle innych uczelni. To w pewnym sensie potwierdzenie dla Nas, że dbamy o solidne przygotowanie przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy. Certyfikat "Uczelnia Liderów" to przede wszystkim informacja dla kandydatów na studia, że jesteśmy uczelnią godną zaufania.

"Wiarygodna Szkoła 2017"

Wiarygodna_Szkola_250.gif

"Dobra Uczelnia - Dobra Praca 2017"

DUDP_2017_400.gif

"Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych".

logo_400.gif

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia jest jedną z nielicznych uczelni na południu Polski nagrodzonych po raz kolejny tytułem "Wiarygodna Szkoła 2017" oraz "Dobra Uczelnia - Dobra Praca 2017" w ramach programu certyfikacji uczelni wyższych realizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Dodatkowo już po raz kolejny nasza Uczelnia otrzymała wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych". Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznawany jest tym niepublicznym uczelniom wyższym, które cechuje szeroko rozumiana odpowiedzialność wobec otoczenia, które funkcjonują w zgodzie z prawem i dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniającą właściwe warunki studiowania.

Certyfikat Wyróżnienia za promowanie Medycyny Manualnej w Polsce dla KWSPZ oraz Dyplom Uznania dla Prorektora KWSPZ Profesora Tadeusza Kasperczyka za wieloletnie promowanie Medycyny Manualnej.

Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej przyznało Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia - Certyfikat Wyróżnienia za promowanie Medycyny Manualnej w Polsce poprzez wyróżniający system kształcenia wyższego w tej dziedzinie, w tym m.in. za pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie Terapii Manualnej oraz ponadstandardowy, zróżnicowany program w zakresie Medycyny Manualnej na studiach licencjackich kierunku Fizjoterapia. Dodatkowo Prorektor KWSPZ Profesor Tadeusz Kasperczyk otrzymał Indywidualny Dyplom Uznania za promowanie Medycyny Manualnej, Terapii Manualnej i Masażu Leczniczego w Polsce na gruncie praktycznym, naukowym, dydaktycznym i wydawniczym. Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej jest najstarszym i największym w Polsce Towarzystwem Społeczno-Naukowym w dziedzinie Manualnej Medycyny Mięśniowo-Szkieletowej zrzeszające ponad 160 polskich specjalistów w tym zakresie.

Prestiżowe wyróżnienie "Ekspert Urody 2011

Na 24 Międzynarodowym Kongresie i Targach Kosmetycznych LNE&SPA w Krakowie, szczególne wyróżnienie otrzymała Kanclerz (współzałożyciel Uczelni) Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia - mgr Ewa Podobińska.

Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności