Kraków, Polska

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business LinguisticsStudia w języku angielskim
Game DesignStudia w języku angielskim
Gameplay and System DesignStudia w języku angielskim
Intercultural ManagementStudia w języku angielskim
Narrative DesignStudia w języku angielskim
Strategic ManagementStudia w języku angielskim
Analysis of Business ProcessesStudia w języku angielskim
Game Design
Projektowanie narracji gier cyfrowych
Projektowanie rozgrywki gier cyfrowych
Grafika reklamowa i multimedia
Digital Art
Grafika reklamowa i edytorska
Multimedia i grafika interaktywna
User Experience – psychologia projektowania
Lingwistyka dla biznesu
Język angielski w biznesie
Tłumaczenie w biznesie
Psychologia
Psychologia coachingu: wsparcie, rozwój, mediacje
Psychologia menedżerska
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
Język norweski
Język szwedzki
Zarządzanie strategiczne
Analityka biznesowa
Design management
Zarządzanie strategiczne (studia dualne)Studia dualne
Analityka biznesowa (studia dualne)Studia dualne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielska
Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Tłumaczenia specjalistyczne

Studia podyplomowewięcej »
Analityka biznesowa w zarządzaniu strategicznym
Behawiorystyka zwierząt towarzyszących
Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty
Behawiorystyka zwierząt: specjalizacja psy (poziom zaawansowany)
Coach - partner w rozwoju
Coach i trener - partner w rozwoju
Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery
E-learning: projektowanie i wdrażanie
E-marketing
Grafika reklamowa
Home Design
Human Resources - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Lean & automation - continuous improvement
Mediacje i negocjacje z elementami psychologii
Menedżer BHP
Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych
Psychologia w zarządzaniu
Studia menedżerskie
Twoja firma - prawo i zarządzanie w małej firmie
UX & Business Design
Zarządzanie projektami
Zarządzanie sprzedażą z elementami marketingu

Kursy, szkoleniawięcej »
Investment psychology Studia w języku angielskim
Leadership Skills Studia w języku angielskim
Project Controlling Studia w języku angielskim
Time Management Studia w języku angielskim
Asertywność w kontaktach zawodowych
Coachingowy styl zarządzania
Customer Experience Management - zarządzanie doświadczeniem klienta i budowanie lojalności wobec marki
DTP - przygotowanie publikacji do druku
Efektywne wykorzystanie danych w firmie - na przykładzie enowa365 BI i Power BI
Efektywność osobista - warsztaty z grą symulacyjną
Efektywny czas pracy w firmie
Elastyczne formy zatrudnienia
Etykieta i różnice międzykulturowe
Grafika wektorowa - Adobe Illustrator
Intensywny Kurs Zarządzania Projektami
Komunikacja międzykulturowa w biznesie międzynarodowym
Komunikacja międzypokoleniowa (praca i relacje z osobami z innych pokoleń)
Kształtowanie indywidualnego stylu zarządzania w oparciu o modele osobowości
Leadership - wykorzystanie elementów przywództwa sytuacyjnego
Lider zespołu - szkolenie z wykorzystaniem gry symulacjyjnej
Marketing B2B
Marketing pięciu zmysłów
Mediacje - porozumienie z efektem WIN-WIN
Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników
Narzędzia rekrutacji i selekcji: Assessment Center
Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę
Nowelizacje prawa pracy w 2016 i 2017 roku
Nowoczesne media relations
Od zdjęcia do publikacji
Podstawy zarządzania projektami zgodnie z ISO21500:2012
Postępowanie sądowe w sprawach pracowniczych
Praca nad warsztatem głosowym
Pracodawca a związki zawodowe
Projektowanie dla poligrafii - pułapki i triki
Projektowanie gry
Prowadzenie szkoleń i warsztatów - również on-line
Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
Psychologia inwestowania
Rozwijanie technik negocjacyjnych
Sesje coachingowe
Skuteczna reklama na Facebooku i Instagramie
Skuteczne delegowanie zadań
Sprzedaż - szkolenie i warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej
Stres i zarządzanie stresem w organizacji
Techniki negocjacyjne w otoczeniu międzynarodowym
Trening umiejętności kierowniczych
Tutoring: moduł I
Urlopy pracownicze
Video marketing
Wywiad behawioralny: metoda efektywnego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Uniwersytet Młodego Studenta

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Business Linguistics Club
Koło Naukowe studentów Grafiki – Errata
Psychologiczne Koło Naukowe Korelacja
Samorząd studentów WSE
Skandynawistyczne Koło Naukowe Norden
O uczelni
logo_WSE_140.gif

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) została założona w 2003 roku. To uczelnia, która swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów - praktyków oraz analizach rynku pracy.

Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów, chętnie wspierając ich inicjatywy.

Wyższa Szkoła Europejska oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach I i II stopnia oraz liczne kierunki studiów podyplomowych, często przygotowywanych we współpracy z partnerami biznesowymi. Działalność WSE to także liczne projekty badawczo-naukowe, szkolenia i kursy.

Dlaczego warto studiować w WSE?

 • Dajemy Ci możliwość aktywnego działania
 • Będziesz brał udział w różnych konferencjach
 • Masz szansę rozwijać zainteresowania
 • Doskonale poznasz języki obce
 • Będziesz mógł wyjechać na zagraniczne stypendium
 • Możesz realizować własne pomysły i projekty

WIEDZA

 • innowacyjne programy studiów dostosowane do rynku pracy
 • aktywne metody nauczania m.in. poprzez case studies, gry strategiczne
 • publikacje naukowe i projekty badawcze
 • transfer wiedzy i doświadczeń w ramach Konsorcjum Akademickiego

PRAKTYKA

 • współpraca ze światem biznesu
 • programy staży i praktyk zgodne z kierunkami studiów
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców - praktyków
 • realizacja projektów wspierających innowacyjną edukację

ZAINTERESOWANIA

 • rozwój zainteresowań w kołach tematycznych
 • konferencje, seminaria, debaty, spotkania z inspirującymi ludźmi
 • możliwość ustalenia indywidualnego toku studiów

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 • wyjazdy w ramach programów Erasmus+
 • intensywna nauka języków obcych
 • współpraca z zagranicznymi Uczelniami 
 • projekty międzynarodowe

Co nas wyróżnia?

Budujemy pomosty między światem nauki a rynkiem pracy

 • nasza kadra to m.in. wykładowcy, którzy na co dzień reprezentują rozmaite instytucje i środowiska biznesowe - właściciele spółek, koncernów, prezesi agencji, dyrektorzy firm
 • prowadzimy wspólne programy kształcenia z przedstawicielami świata biznesu
 • elementem składowym naszych studiów są programy branżowych praktyk i staży - nasza baza pracodawców skupia najlepsze firmy
 • regularnie prowadzimy badania dotyczące prognoz zatrudnienia oraz pożądanych przez pracodawców kompetencji
Pomagamy znaleźć równowagę między nauką a rozwojem osobistym
 • pomagamy w znalezieniu własnej ścieżki zawodowej w ramach bogatego programu doradztwa zawodowego, w którym znajdują się m.in.: konsultacje indywidualne, sesje coachingowe, warsztaty dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz planowania kariery zawodowej
 • dajemy możliwość zdiagnozowania swoich predyspozycji za pomocą profesjonalnych testów psychologicznych 
 • realizujemy ciekawe przedsięwzięcia m.in. przeglądy filmowe, spotkania z wybitnymi osobistościami, międzynarodowe projekty i wiele innych oraz dajemy studentom możliwość udziału w nich
 • dajemy przestrzeń do rozwoju naukowego m.in. przez uczestnictwo w konferencjach,
 • oferujemy komfortowe warunki studiowania w ramach Indywidualnego Toku Studiów dla studiujących na drugim kierunku i osób pracujących
Kształcimy aktywnie
 • dbamy o rozwój umiejętności interpersonalnych oraz pracy zespołowej, szczególnie cenionych przez pracodawców
 • zajęcia realizujemy w zróżnicowanej formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów oraz warsztatów
 • wykorzystujemy nowoczesne narzędzia dydaktyczne, np. gry strategiczne, symulacyjne, e-learning oraz case study 
 • w kształceniu kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, realizując zajęcia dedykowane wyłącznie grupom specjalizacyjnym
 • prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania m.in.: MS Project, Adobe Photoshop i laboratoriów np. nowoczesne laboratorium do tłumaczeń symultanicznych
Otwieramy okno na świat
 • oferujemy intensywną naukę języków obcych
 • prowadzimy zajęcia z komunikacji międzykulturowej
 • posiadamy bogatą ofertę programów branżowych staży i praktyk, również zagranicznych
 • stwarzamy możliwość studiowania za granicą na jednej z partnerskich uczelni w ramach programu Erasmus i porozumień o współpracy

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności