Kutno, Polska

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Europeistyka
Pielęgniarstwo
Psychologia
Ratownictwo medyczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografia
Inżynieria środowiska
Logistyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Europeistyka
Geodezja i kartografia
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe i andragogika
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Edukacja w zakresie etyki
Edukacja w zakresie nauczania biologii i promocji zdrowia
Edukacja w zakresie nauczania chemii
Edukacja w zakresie nauczania fizyki i astronomii z elementami informatyki
Edukacja w zakresie nauczania geografii i edukacja europejska
Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki
Edukacja w zakresie nauczania muzyki z elementami terapii pedagogicznej
Edukacja w zakresie nauczania plastyki z elementami grafiki komputerowej
Edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji zdrowia
Edukacja w zakresie nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego z elementami grafiki komputerowej
Edukacja w zakresie nauczania zajęć technicznych
Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem angielskim
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, pierwsza pomoc medyczna
Historia i społeczeństwo
Historia i wiedza o społeczeństwie z elementami edukacji europejskiej
Informatyka dla nauczycieli
Integracja sensoryczna
Kadry, płace i księgowość
Kuratela sądowa i społeczna
Kwalifikacje pedagogiczne
Logopedia
Oligofrenopedagogika
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, z terapią pedagogiczną, pedagog szkolny
Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Przedsiębiorczość
Rachunkowość i finanse, księgowość
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Rewalidacja
Socjoterapia
Surdopedagogika
Wiedza o kulturze edukacja europejska
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną z elementami zdrowia publicznego, pierwsza pomoc medyczna
Zamówienia publiczne
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie placówkami opieki zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Studiów Europejskich
Wydział Zarządzania i Studiów Inżynierskich
Strona www uczelni:
wsgk.com.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności