Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Kutno, Polska

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Europeistyka
Pielęgniarstwo
Psychologia
Ratownictwo medyczne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografia
Inżynieria środowiska
Logistyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Europeistyka
Geodezja i kartografia
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe i andragogika
Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Edukacja w zakresie etyki
Edukacja w zakresie nauczania biologii i promocji zdrowia
Edukacja w zakresie nauczania chemii
Edukacja w zakresie nauczania geografii i edukacja europejska
Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki
Edukacja w zakresie nauczania muzyki z elementami terapii pedagogicznej
Edukacja w zakresie nauczania plastyki z elementami grafiki komputerowej
Edukacja w zakresie nauczania przyrody dla nauczycieli z elementami zdrowia publicznego
Edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji zdrowia
Edukacja w zakresie nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego z elementami grafiki komputerowej
Edukacja w zakresie nauczania zajęć technicznych
Edukacja wszesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem angielskim
Edykacja dla bezpieczeństwa
Edykacja w zakresie nauczania fizyki i astronomii z elementami informatyki
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, pierwsza pomoc medyczna
Historia i społeczeństwo
Historia i wiedza o społeczeństwie z elementami edukacji europejskiej
Informatyka dla nauczycieli
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Kadry, płace i księgowość
Kuratela sądowa i społeczna
Kwalifikacje pedagogiczne
Logopedia
Neurologopedia
Oligofrenopedagogika
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, z terapią pedagogiczną, pedagog szkolny
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Praca socjalna
Przedsiębiorczość
Rachunkowość i finanse, księgowość
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Socjoterapia
Surdopedagogika
Wiedza o kulturze edukacja europejska
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną z elementami zdrowia publicznego, pierwsza pomoc medyczna
Zamówienia publiczne
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie placówkami opieki społecznej
Zarządzanie placówkami opieki zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Resocjalizacji i Studiów Edukacyjnych
Wydział Studiów Europejskich
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni: www.wsgk.com.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności