Kwidzyn, Polska

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Agrobiznes w praktyce
Doradca zawodowy
Doradztwo zawodowe z coachingiem i mentoringiem
Edukacja dla bezpieczeństwa z pierwszą pomocą przedmedyczną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja integracyjna i włączająca
Gerontologia i geriatria z podstawami zarządzania i organizowania opieki długoterminowej
Integracja sensoryczna
Manager szkolnictwa branżowego
Mediacje i negocjacje z językiem angielskim
Nauczanie biologii
Nauczanie chemii
Nauczanie etyki
Nauczanie fizyki
Nauczanie geografii
Nauczanie historii
Nauczanie informatyki
Nauczanie matematyki
Nauczanie muzyki
Nauczanie plastyki
Nauczanie plastyki i techniki w szkole
Nauczanie techniki
Nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych
NawiasLogopedia
Neurodydaktyka
Neurologopedia
Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Pedagogika resocjalizacyjna
Podstawy przedsiębiorczości
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne i dydaktyczneStudia online
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych
Psychodietetyka
Psycholog szkolny
Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
TIK 2.0 w edukacji – nowoczesne technologie w nauczaniu
Tyflopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie z etyką
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
Zamówienia publiczne
Zarządzanie oświatą – manager w edukacjiStudia online
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w oświacie
Strona www uczelni:
psw.kwidzyn.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności