Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Lublin, Polska

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
NursingStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Psychologia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
InformatykaStudia w języku angielskim
LogisticsStudia w języku angielskim
Informatyka
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Transport

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku angielskim
Administracja
Ekonomia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Psychologia
Transport

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Psychologia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Administracji
Wydział Ekonomii i Logistyki
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Transportu i Informatyki

Strona www uczelni: www.wsei.lublin.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności