Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uczelnie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Lublin, Polska

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Dietetyka
Kosmetologia
Praca socjalna
Psychologia
Ratownictwo medyczne
Socjologia
Techniki dentystyczne
Zarządzanie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
Strona www uczelni: www.wsns.lublin.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
SWPS_220_uni.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności