Lublin, Polska

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne
I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finance i AccountingStudia w języku angielskimStudia online
Accounting and Corporate FinanceStudia w języku angielskim
Finance and BankingStudia w języku angielskim
Public ProcurementStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskimStudia online
Cross-Border Cooperation and International BusinessStudia w języku angielskim
International securityStudia w języku angielskim
International tourismStudia w języku angielskim
Journalism and social communicationStudia w języku angielskimStudia online
Modern Tools of Audiovisual CommunicationStudia w języku angielskim
Psychology of MassmediaStudia w języku angielskim
Public Relations and Media MarketingStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Company ManagementStudia w języku angielskim
Human Assets ManagementStudia w języku angielskim
Real Estate ValuationStudia w języku angielskim
SociologyStudia w języku angielskimStudia online
Marketing, Advertising and New MediaStudia w języku angielskim
Personal and Professional CounselingStudia w języku angielskim
Politics and social researchStudia w języku angielskim
AdministracjaStudia online
Administracja publicznaStudia online
E-administracjaStudia online
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudia online
Psychologia w massmediachStudia online
Public relations i marketing medialnyStudia online
Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnejStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
Finanse i bankowośćStudia online
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudia online
Lingwistyka stosowana
Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego
Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego
Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego i angielskiego
Praca socjalna
Asystent rodziny
Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych
System wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej
SocjologiaStudia online
Doradztwo zawodowe i personalneStudia online
KryminologiaStudia online
Marketing, reklama i nowe mediaStudia online
Polityka i badania społeczneStudia online
Stosunki międzynarodoweStudia online
Bezpieczeństwo międzynarodoweStudia online
Biznes międzynarodowy i współpraca transgranicznaStudia online
ZarządzanieStudia online
Wycena nieruchomościStudia online
Zarządzanie firmąStudia online
Zarządzanie kapitałem ludzkimStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskimStudia online
Computer ScienceStudia w języku angielskimStudia online
Computer NetworksStudia w języku angielskim
Cybersecurity and Investigative ITStudia w języku angielskim
Databases, Warehouses and Data AnalysisStudia w języku angielskim
Design and Operation of IT SystemsStudia w języku angielskim
Graphic and Computer Games DesignStudia w języku angielskim
Internet SystemsStudia w języku angielskim
IT ManagementStudia w języku angielskim
Mobile SystemsStudia w języku angielskim
Interior DesignStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskimStudia online
Air Traffic ManagementStudia w języku angielskim
Road Traffic Safety with Technical Expertise ElementsStudia w języku angielskim
Transport – Freight Forwarding – LogisticsStudia w języku angielskim
Transport SafetyStudia w języku angielskim
Architektura
Gospodarka przestrzenna
Rewitalizacja
Wycena nieruchomości
InformatykaStudia online
Analityka i projektowanie systemów ITStudia online
Bazy, hurtownie i analiza danychStudia online
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledczaStudia online
Grafika komputerowa i projektowanie gierStudia online
Informatyka zarządczaStudia online
Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznychStudia online
Sieci komputeroweStudia online
Systemy internetoweStudia online
Systemy mobilneStudia online
Projektowanie wnętrz
TransportStudia online
Bezpieczeństwo ruchu drogowego z elementami rzeczoznawstwa technicznegoStudia online
Eksploatacja dronówStudia online
Systemy bezzałogowe w transporcieStudia online
Transport – spedycja – logistykaStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
SociologyStudia w języku angielskimStudia online
Migration Phenomena AnalystStudia w języku angielskim
Social InformaticsStudia w języku angielskim
Social Innovations and InterventionsStudia w języku angielskim
InformatykaStudia online
NeuromodelowanieStudia online
Systemy i sieci telekomunikacyjne oraz układy elektroniczneStudia online
Sztuczne sieci neuronowe oraz przetwarzanie obrazów medycznychStudia online
Telemedycyna z elementami symulacji medycznejStudia online
SocjologiaStudia online
Analityka zjawisk migracyjnychStudia online
Informatyka społecznaStudia online
Innowacje i interwencje społeczneStudia online
ZarządzanieStudia online
E-biznes i nowoczesne formy marketinguStudia online
Inwestycje na rynku finansowymStudia online

Dyplomowany specjalistawięcej »
Dyplomowany specjalista JUNIOR DEVELOPERStudia online
Dyplomowany specjalista KADR i PŁACStudia online
Dyplomowany specjalista KSIĘGOWOŚCIStudia online
Dyplomowany specjalista PROJEKTOWANIA WNĘTRZStudia online
Dyplomowany specjalista ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYMStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie sieciami komputerowymi
Akademia menedżera sprzedaży
Behawiorystyka zwierząt
Certyfikowany Kierownik Projektu
CyberDetektyw
Dietetyka
Informatyka śledcza
Inspektor danych osobowych
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kształcenie zdalne w edukacji
Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym
Menedżer administracji publicznej
Podatki
Prawo cyfrowe
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo socjalne
Profesjonalny coaching
Projektowanie ogrodów
Projektowanie wnętrz
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość i finanse
System baz danych
Transport – spedycja – logistyka
Trener biznesu
Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarzadzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, wersja onlineStudia online
Zarządzanie i marketingStudia online
Zarządzanie ochroną zdrowia
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie sprzedażąStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Żywność funkcjonalna i żywność ekologiczna

Kursy, szkoleniawięcej »
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Biznes IT - modelowanie, wymiarowanie, zarządzanie projektami ICT
Content marketing w praktyce - narzędzia, strategie, SEO
Cudzoziemcy w Polsce: szczegółowe zagadnienia dot. legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium RP
Czas pracy i urlopy pracownicze w praktyce
Dietetyka pediatryczna
E-marketing przyszłości - trendy i strategie
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Intensywny kurs języka angielskiego
Jak robić filmy do internetu
Java- kurs programowania od podstaw
Język polski dla obcokrajowców on-lineStudia online
Komunikacja w biznesie
Konwersacje w języku angielskim
Kurs języka angielskiego
Kurs języka migowego
Kurs języka niemieckiego
Kurs języka norweskiego
Kurs języka rosyjskiego
Kurs on-line języka polskiegoStudia online
Kursy CISCO
Kursy językowe dla firm
Kursy programowania dla najmłodszych
Letnia Szkoła Języka Angielskiego
Letnia Szkoła Języka Polskiego
Marketing w gabinecie dietetyka
Mnemotechnika, czyli sztuka łatwego zapamiętywania
Moja Logistyka. Podstawy logistyki dla przedsiębiorców
Obsługa programu Płatnik
Podstawy pisania prac dyplomowych dla obcokrajowców
Prawo zamówień publicznych
Prezentacje publiczne. Mów komunikatywnie, oryginalnie, przekonywująco!
Profesjonalne zarządzanie stronami firmowymi na FB (B2B i B2C)
Psychodietetyka
PYTHON - kurs programowania od podstaw
Retoryka, czyli sztuka pięknego mówienia
Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu naliczania wynagrodzeń
Social media marketing w biznesie
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
Zarządzaj swoim czasem - osiągaj więcej i szybciej
Żywienie prokreacyjne i kobiet w ciąży

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło naukowe stosunków międzynarodowych
Koło Naukowe Studentów Informatyki DevNull
Koło Naukowe WYSPA MEDIA LAB
Koło Naukowe Wyspa Socjologów
Koło Naukowe WySPA.TV
Koło Teatralne WSPA
Samorząd Studentów WSPA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Nauk Technicznych

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski


Dlaczego WSPA?

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.


WSPA w rankingach

Certyfikat Uczelnia liderów w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. WSPA jedyna wśród magisterskich uczelni niepublicznych i publicznych w woj. lubelskim otrzymała dwie nagrody specjalne - statuetkę Primus - za uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych przyznanych przez jury a także srebrny certyfikat, jako Uczelnia, która po raz trzeci pomyślnie przeszła procedurę akredytacyjną, a zatem została nagrodzona certyfikatem od I edycji projektu.

Nagrodzone zostały te uczelnie, które myślą kategoriami przyszłości swoich absolwentów, inwestując w ich kariery, kształcące osoby kreatywne i twórcze, dbające o edukację praktyczną studentów - akcentujące potrzebę prowadzenia studiów w taki sposób, by jak najpełniej przygotowywały one absolwentów do przyszłej pracy i kariery zawodowej w Europie.

Lider Mobilności FSS w trzech kategoriach: przyjęcie największej liczby pracowników uczelni z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu; wysłanie największej liczby pracowników uczelni do Norwegii, Islandii i Lichtensteinu; Zrealizowanie największej liczby wymian pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Lichtensteinem (wyniki ogłoszone 17 listopada 2011 roku podczas konferencji "Gala Mobilności FSS" organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego).

Mapa

Wybrany film z YouTube
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności