Lublin, Polska

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne
I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finace and AccountingStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
Journalism and Social MediaStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
SociologyStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja biznesu zagranicznego
Administracja publiczna
E-administracja
Dziennikarstwo
Psychologia w massmediach
Public relations i marketing medialnyStudia w języku polskim i angielskimStudia w języku polskim i angielskim
Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnej
Finanse i rachunkowość
Finanse i bankowość
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Praca socjalna
Asystent rodziny
Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych
System wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej
Socjologia
Kryminologia
Marketing, reklama i social media
Stosunki międzynarodowe
Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna
Zarządzanie procesami migracyjnymi
Zarządzanie
Zarządzanie firmą
Zarządzanie HR

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Interior DesignStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Architektura
Gospodarka przestrzenna
Rewitalizacja
Wycena nieruchomości
Informatyka
Bazy danych
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza
Grafika komputerowa i projektowanie gier
Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
Systemy informatyczne w łańcuchu dostaw
Technologie mobilne
Technologie webowe i internet rzeczy
Projektowanie wnętrz
Transport
Eksploatacja dronów
Systemy informatyczne w łańcuchu dostaw
Transport, spedycja i logistyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ManagementStudia w języku angielskim
SociologyStudia w języku angielskim
Informatyka
Socjologia
Badania społeczne i rynkowe
Coaching grupowy i zespołowy
Zarządzanie
E-biznes i nowoczesne formy marketingu
Inwestycje na rynku finansowym

Dyplomowany specjalistawięcej »
Dyplomowany specjalista JUNIOR DEVELOPERStudia online
Dyplomowany specjalista KADR i PŁACStudia online
Dyplomowany specjalista KSIĘGOWOŚCIStudia online
Dyplomowany specjalista PROJEKTOWANIA WNĘTRZ
Dyplomowany specjalista ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYMStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie sieciami komputerowymi
Behawiorystyka zwierząt
Certyfikowany kierownik zarządzania projektami
Dietetyka
Informatyka śledcza
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kształcenie zdalne w edukacji
Menedżer administracji publicznej
Organizacja i zarządzanie Centrum Usług Społecznych
Podatki
Profesjonalny coaching
Projektowanie ogrodów
Projektowanie wnętrz
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość i finanse
Systemy baz danych
Transport - spedycja - logistyka
Trener biznesu
Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie i marketing w rolnictwie
Zarządzanie ochroną zdrowia
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Żywność funkcjonalna i żywność ekologiczna

Kursy, szkoleniawięcej »
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne na żywo i online
Behawiorystyka
BPMN - modelowanie procesów biznesowych
Budowanie marki osobistej w internecie
Budowanie wizerunku firmy w internecie
Jak mówić, żeby nas słuchano?
Jak stworzyć własny podcast? Od pomysłu do publikacji
Java
Komunikacja na linii pies-pies i pies-człowiek
Kursy językowe
Marketing w mediach społecznościowych
MS Excel poziom podstawowy
MS Excel poziom średniozaawansowany
Organizacja pracy zdalnej: narzędzia
Pakiet Office w administracji
Podstawy modelowania systemów w języku UML
Praca z psem reaktywnym, agresywnym lub lękliwym
PYTHON
Scrum - zwinne zarządzanie projektami
Skuteczna reklama w internecie
Szkolenia dla pracowników Centrum Usług Społecznych

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło naukowe stosunków międzynarodowych
Koło Naukowe Studentów Informatyki DevNull
Koło Naukowe WYSPA MEDIA LAB
Koło Naukowe Wyspa Socjologów
Koło Naukowe WySPA.TV
Koło Teatralne WSPA
Samorząd Studentów WSPA

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Nauk Technicznych

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski


Dlaczego WSPA?

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.


WSPA w rankingach

Certyfikat Uczelnia liderów w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. WSPA jedyna wśród magisterskich uczelni niepublicznych i publicznych w woj. lubelskim otrzymała dwie nagrody specjalne - statuetkę Primus - za uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych przyznanych przez jury a także srebrny certyfikat, jako Uczelnia, która po raz trzeci pomyślnie przeszła procedurę akredytacyjną, a zatem została nagrodzona certyfikatem od I edycji projektu.

Nagrodzone zostały te uczelnie, które myślą kategoriami przyszłości swoich absolwentów, inwestując w ich kariery, kształcące osoby kreatywne i twórcze, dbające o edukację praktyczną studentów - akcentujące potrzebę prowadzenia studiów w taki sposób, by jak najpełniej przygotowywały one absolwentów do przyszłej pracy i kariery zawodowej w Europie.

Lider Mobilności FSS w trzech kategoriach: przyjęcie największej liczby pracowników uczelni z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu; wysłanie największej liczby pracowników uczelni do Norwegii, Islandii i Lichtensteinu; Zrealizowanie największej liczby wymian pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Lichtensteinem (wyniki ogłoszone 17 listopada 2011 roku podczas konferencji "Gala Mobilności FSS" organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego).

Mapa

Wybrany film z YouTube
« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności