Prezentacja uczelni
Lublin, Polska

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczneI stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Finance and Accounting - Accounting and Corporate FinanceStudia w języku angielskim
Finance and Accounting - Finance and BankingStudia w języku angielskim
Finance and Accounting - Public ProcurementStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskim
International Relations - Cross-Border Cooperation and International BusinessStudia w języku angielskim
International Relations - International securityStudia w języku angielskim
International Relations - International tourismStudia w języku angielskim
Journalism and social communicationStudia w języku angielskim
Journalism and Social Communication - MoJo /Mobie Journalism/Studia w języku angielskim
Journalism and Social Communication - Public Relations and Media MarketingStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Management - Entrepreneurship and Small Enterprise ManagementStudia w języku angielskim
Management - Human Resources ManagementStudia w języku angielskim
Management - Organization and Management in Business TourismStudia w języku angielskim
SociologyStudia w języku angielskim
Sociology - CriminologyStudia w języku angielskim
Sociology - Marketing in trade and servicesStudia w języku angielskim
Sociology - Psychosociology in businessStudia w języku angielskim
AdministracjaStudia online
Administracja - Administracja biznesu zagranicznegoStudia online
Administracja - Administracja publicznaStudia online
Administracja - E-biznes i administracjaStudia online
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaStudia online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo międzynarodoweStudia online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Public relations i marketing medialnyStudia online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnejStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
Finanse i rachunkowość - Analiza rynku finansowegoStudia online
Finanse i Rachunkowość - Finanse i bankowośćStudia online
Finanse i Rachunkowość - Rachunkowość i Finanse PrzedsiębiorstwStudia online
Lingwistyka Stosowana
Lingwistyka stosowana - Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego
Lingwistyka stosowana - Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego
Lingwistyka stosowana - Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego i angielskiego
Praca socjalna
Praca socjalna - Asystent rodziny
Praca socjalna - Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych
Praca socjalna - System wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej
SocjologiaStudia online
Socjologia - Kreowanie wizerunku osób i organizacjiStudia online
Socjologia - KryminologiaStudia online
Socjologia - Marketing w handlu i usługachStudia online
Socjologia - Psychosocjologia biznesuStudia online
Stosunki MiędzynarodoweStudia online
Stosunki międzynarodowe - Bezpieczeństwo międzynarodoweStudia online
Stosunki międzynarodowe - Biznes międzynarodowy i współpraca transgranicznaStudia online
Stosunki międzynarodowe - Dziennikarstwo międzynarodoweStudia online
Stosunki międzynarodowe - Unia Europejska w działaniuStudia online
ZarządzanieStudia online
Zarządzanie - Zarządzanie FirmąStudia online
Zarządzanie - Zarządzanie kapitałem ludzkimStudia online
Zarządzanie - Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowymStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Computer Science - Computer Networks and MultimediaStudia w języku angielskim
Computer Science - Design and Programming of Computer GamesStudia w języku angielskim
Computer Science - Design and Usage of Computer SystemsStudia w języku angielskim
Computer Science - Mobile TechnologiesStudia w języku angielskim
TransportStudia w języku angielskim
Transport - Air Traffic ManagementStudia w języku angielskim
Transport - Road Traffic Safety with Technical Expertise ElementsStudia w języku angielskim
Transport - Transport – Freight Forwarding – LogisticsStudia w języku angielskim
Transport - Transport SafetyStudia w języku angielskim
Architektura
Gospodarka przestrzennaStudia online
Gospodarka przestrzenna - RewitalizacjaStudia online
Gospodarka przestrzenna - Wycena nieruchomościStudia online
Gospodarka przestrzenna - Zarządzanie nieruchomościami, najem i pośrednictwoStudia online
InformatykaStudia online
Informatyka - Bazy danych i eksploracja danychStudia online
Informatyka - Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznychStudia online
Informatyka - Sieci komputeroweStudia online
Informatyka - Technologie internetowe i Internet RzeczyStudia online
Informatyka - Technologie mobilneStudia online
TransportStudia online
Transport - Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznegoStudia online
Transport - Transport - spedycja - logistykaStudia online
Zarządzanie - Eksploatacja dronówStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
SociologyStudia w języku angielskim
Sociology - Community InformaticsStudia w języku angielskim
Sociology - Marketing in BusinessStudia w języku angielskim
Sociology - Psychosociology of Personal Development and Managerial CoachingStudia w języku angielskim
SocjologiaStudia online
Socjologia - Informatyczna Analiza Danych BadawczychStudia online
Socjologia - Innowacyjne zarządzanie firmąStudia online
Socjologia - Marketing w biznesieStudia online
Socjologia - Projektowanie i trendyStudia online
Socjologia - Psychosocjologia rozwoju osobistego i coaching menedżerskiStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Administrowanie sieciami komputerowymi
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Certyfikowany Kierownik Projektu
Doradztwo zawodowe
Handel zagraniczny
Handel zagraniczny (e-learning)Studia online
Informatyka śledcza
Inżynieria ruchu drogowego
Kadry i płace w prawie i praktyce
Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym
Menedżer administracji publicznej
Nowoczesne techniki zarządzania produkcją
Podatki
Prawo medyczne
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Profesjonalny coaching
Przygotowanie pedagogiczne
Public relations
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość i finanse
Rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce
Systemy baz danych
Transport - Spedycja - Logistyka
Trener biznesu
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (e-learning)Studia online
Zarządzanie i marketing
Zarządzanie i marketing (e-learning)Studia online
Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych
Zarządzanie ochroną zdrowia
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie procesem obsługi inwestora w samorządzie
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie sprzedażą (e-learning)Studia online
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Biznesowy język obcy
CCNA - Cisco Certified Network Associate
CCNP - Cisco Certified Network Professional
Indywidualne kursy językowe
Język angielski dla nauczycieli
Język angielski dla urzędnika
Język obcy dla turysty
Język polski dla obcokrajowców
Kurs języka migowego
Kurs językowy - język angielski
Kurs językowy - Język francuski
Kurs językowy - Język hiszpański
Kurs językowy - język niemiecki
Kurs językowy - Język norweski
Kurs językowy - język rosyjski
Kursy językowe dla firm
Kursy językowe dla seniorów
Szkolenie dla pracowników służby BHP

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Coolturka Club
Czasopismo "wyspa"
Dziennikarskie Koło Naukowe „Obserwator”
Klub Amerykańskiej Przedsiębiorczości
Koło Naukowe Administratywistów
Koło Naukowe Finansistów
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
Koło Naukowe Studentów Architektury "KWADRAT"
Koło Naukowe Studentów Informatyki
Koło Naukowe Studentów Transportu
Koło Naukowe Studentów Zarządzania "ManagerEye"
Samorząd Studentów WSPA
Studencki Klub Krajoznawczo-Turystyczny "Drogowskaz"
Studenckie Koło Naukowe Integracji i Współpracy Polska-Wschód
Wyspa Socjologów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Nauk Technicznych
Dlaczego WSPA?

Co nas wyróżnia?

Wyspa to również

6820 absolwentów studiów wyższych
7560 absolwentów studiów podyplomowych
20 studentów przypadających na 1 wykładowcę
36 programów studiów podyplomowych
4 programy studiów inżynierskich
6 programów studiów licencjackich
35 specjalności do wyboru
70% zatrudnionych absolwentów wykonuje prace związane z ukończonym kierunkiem studiów
70% absolwentów deklaruje, że umiejętności nabyte w trakcie studiów przydały im się w pracy zawodowej
21 uczelni partnerskich za granicą
4450 m2 powierzchni własnej
22 mln pozyskanych środków unijnych
11 organizacji studenckich
10 stałych imprez rocznie
10 minut od centrum Lublina

WSPA w rankingach

Certyfikat Uczelnia liderów w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. WSPA jedyna wśród magisterskich uczelni niepublicznych i publicznych w woj. lubelskim otrzymała dwie nagrody specjalne - statuetkę Primus - za uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych przyznanych przez jury a także srebrny certyfikat, jako Uczelnia, która po raz trzeci pomyślnie przeszła procedurę akredytacyjną, a zatem została nagrodzona certyfikatem od I edycji projektu.

Nagrodzone zostały te uczelnie, które myślą kategoriami przyszłości swoich absolwentów, inwestując w ich kariery, kształcące osoby kreatywne i twórcze, dbające o edukację praktyczną studentów - akcentujące potrzebę prowadzenia studiów w taki sposób, by jak najpełniej przygotowywały one absolwentów do przyszłej pracy i kariery zawodowej w Europie.

Lider Mobilności FSS w trzech kategoriach: przyjęcie największej liczby pracowników uczelni z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu; wysłanie największej liczby pracowników uczelni do Norwegii, Islandii i Lichtensteinu; Zrealizowanie największej liczby wymian pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Lichtensteinem (wyniki ogłoszone 17 listopada 2011 roku podczas konferencji "Gala Mobilności FSS" organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego).

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie