Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Łomża, Polska

Uczelnia Jańskiego w Łomży

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Krzywe Koło 9
18-400 Łomża
tel. +48 862 167 050, +48 862 165 019;
fax +48 862 164 775

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Socjologia
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Doradztwo zawodowe
Edukacja artystyczna w przedszkolu i klasach I-III
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Logopedia
Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Neurodydaktyka i tutoring
Neurologopedia
Nowoczesne metody nauczania matematyki
Nowoczesne technologie w pracy edukatora
Oligofrenopedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika w zarządzaniu
Przygotowanie pedagogiczne
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
Terapia zajęciowa
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie oświatą

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Zarządzania
Strona www uczelni: www.lomza.janski.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Białystoku

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności