Łódź, Polska

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English StudiesStudia w języku angielskim
Intercultural Communication in Business and AdvertisingStudia w języku angielskim
Teaching English as a Foreign LanguageStudia w języku angielskim
Translation StudiesStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja porządku publicznego
Administracja samorządowa
Prawna obsługa biznesu
Prawo pracy i kadr
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
Dziennikarstwo i nowe media
Dziennikarstwo prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe
Komunikowanie społeczne i PR
Film i sztuki audiowizualne
Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamowe
Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa
Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowa
Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa
Filologia angielska
Specjalność nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
Translatoryka
Finanse i rachunkowość
Rachunkowość i analiza finansowa
Zarządzanie finansami
Grafika
Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów specjalnych
Grafika projektowa
Multimedia
Japonistyka
Historia
Specjalizacja nauczycielska
Translatoryka
Kosmetologia
Kosmetologia estetyczna
Odnowa biologiczna
Logistyka
Koordynator informacji logistycznej
Koordynator pojazdów autonomicznych
Specjalista ds. globalnych systemów dystrybucji
Specjalista ds. wdrożeń systemów zarządzania jakością
Specjalista ds. zintegrowanych systemów transportowych
Pedagogika
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
Praca socjalna
Asystent osoby zależnej
Asystent rodziny
Doradztwo socjalne z terapią i mediacją w rodzinie
Interwencja kryzysowa
Mediator rodzinny
Socjologia
Socjokryminologia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki międzynarodowe
Administracja w UE
Biznes i współpraca na rynku europejskim
Media i komunikowanie w UE
Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo i przemysł spotkań (MICE)
Regionalna gospodarka turystyczna
Zarządzanie
E-commerce i marketing
Logistyczna kooperacja biznesowa
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Zarządzanie organizacjami
Zarządzanie projektami
Zarządzanie startupem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zdrowie publiczne
Specjalista do spraw marketingu usług zdrowotnych
Specjalista do spraw zarządzanie w ochronie zdrowia

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura i urbanistyka
Architektura z projektowaniem terenów zieleni
Architektura z projektowaniem wnętrz
Urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenne
Geodezja i kartografia
Geodezja gospodarcza
Gospodarka nieruchomości
Informatyka
Aplikacje webowe i technologie grafiki komputerowej
Sieci komputerowe i systemy operacyjne
Technologie programowania

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Prawo
Psychologia
Psychogeriatria
Psychologia biznesu
Psychologia doradztwa zawodowego
Psychologia sportu
Psychologia zdrowia i kliniczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English StudiesStudia w języku angielskim
Teaching English as a Foreign LanguageStudia w języku angielskim
Translation StudiesStudia w języku angielskim
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
Filologia angielska
Specjalność nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
Translatoryka
Fizjoterapia
Informatyka
Informatyka gospodarcza/integracja systemów otwartych
Informatyka gospodarcza/systemy wizualizacji i zarządzania informacją
Integracja systemów otwartych
Systemy wizualizacji i zarządzania informacją
Kosmetologia
Kosmetologia estetyczna
Odnowa biologiczna
Pedagogika
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Stosunki międzynarodowe
Administracja w UE
Biznes i współpraca na rynku europejskim
Media i komunikowanie w UE
Zarządzanie
Administracja i zarządzanie publiczne
E-biznes & Professional Communication
Logistyka w zarządzaniu
Profil menedżerski
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Językoznawstwo
Nauki o zarządzaniu i jakości

Podwójny dyplomwięcej »
Clark University

Studia podyplomowewięcej »
Administracja Rządowa i Samorządowa
Bankowość usługowa
BHP - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Coaching w zarządzaniu i biznesie
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNO-ZAWODOWE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA KWALIFIKACYJNE
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSOWYCH
Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej
Lean Leader
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Optyk sprzedawca
Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
PR PUBLIC RELATIONS W FIRMIE
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych
PROFESJONALNY MENEDŻER BIZNESU- INTRO MBA PO POLSKU
Programowanie aplikacji (FRONTEND)
PROJEKTOWANIE I ANIMACJA W REKLAMIE
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia transportu
Psychologia uzależnień
Rachunkowość finansowa i podatkowa
RESOCJALIZACJA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ
RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - AUDYT WEWNĘTRZNY
SOCJOTERAPIA
STUDIA PODYPLOMOWE DLA KANDYDATÓW DO RAD NADZORCZYCH I SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA
Trener biznesowy
WWR - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
Zamówienia publiczne
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - ORGANIZACJA SYSTEMU ANTYKRYZYSOWEGO
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- ORGANIZACJA SYSTEMU ANTYKRYZYSOWEGO
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTAMI DEWELOPERSKIMI
Zarządzanie oświatą
Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania
ZZL - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - PRZYWÓDZTWO, INNOWACYJNOŚĆ, Partnerwstwo

MBAwięcej »
MBA in Healthcare Administration Studia w języku angielskim
MBA in Information Technology Studia w języku angielskim
MBA in Professional Communication Studia w języku angielskim

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowanie zespołu
Ceny transferowe
Czas pracy - planowanie i rozliczanie
Dokumentacja dotycząca przebiegu zatrudnienia
Efektywne zarządzanie czasem
Formy prowadzenia działalności gospodarczej
Jednolity plik kontrolny
Karuzele podatkowe
Kontrola celno-skarbowa po 1 marca 2017r. - porównanie procedur
KPIR - warsztaty
Likwidacja szkód w teorii i praktyce
Likwidacja szkód z OC przewoźnika i spedytora w transporcie krajowym i międzynarodowym
Likwidacja szkód z OC właścicieli /zarządców nieruchomości
Międzynarodowy obrót gospodarczy
Nieobecności, urlopy i uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem oraz zasady ich naliczania
Odpowiedzialność przedsiębiorców w obrocie gospodarczym
Opodatkowanie dochodów osiąganych poza granicami kraju
Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości w PIT
Podatek dochodowy PIT i CIT
Podatek od spadków i darowizn
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego
Prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym
Prokura a pełnomocnictwo
Reprezentacja w spółce
Samochody używane w firmie – zasady rozliczenia wydatków na gruncie podatków dochodowych
Skuteczny sprzedawca, czyli jaki?
Sukcesja w przedsiębiorstwie
Szkolenia okresowe BHP
Umowy w obrocie handlowym
Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Samorząd studencki

Inne ośrodki
Clark UniversityŁódź
Clark University WarszawaWarszawa
Polska Akademia OtwartaŁódź
Społeczna Akademia Nauk KrakówKraków
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BełchatowieBełchatów
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BrodnicyBrodnica
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w GarwolinieGarwolin
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KielcachKielce
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KołobrzeguKołobrzeg
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Ostrowie WielkopolskimOstrów Wielkopolski
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SieradzuSieradz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Skarżysku KamiennejSkarżysko-Kamienna
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SzczecinkuSzczecinek
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w ŚwidnicyŚwidnica
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w TarnobrzeguTarnobrzeg
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej WoliZduńska Wola
Społeczna Akademia Nauk WarszawaWarszawa
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w LondynieLondyn
O uczelni

Społeczna Akademia Nauk jest jedną z największych Uczelni w Polsce. Oferuje różnorodne studia pierwszego i drugiego stopnia, proponuje studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia przez internet oraz studia po angielsku. Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Dlatego w porozumieniu z pracodawcami i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz kandydatów na studia, stale rozwija swoją ofertę edukacyjną oraz udoskonala jakość kształcenia. Sukcesywnie zdobywa także prestiżowe uprawnienia akademickie.

Społeczna Akademia Nauk prowadzi studia licencjackie i magisterskie, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie, Uczelnia oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier.

Atutem Społecznej Akademii Nauk jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą - równolegle do studiów polskich - uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki zagranicę.

Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

Dla Społecznej Akademii Nauk bardzo istotne jest także utrzymanie i doskonalenie odpowiedniej marki poprzez nieustanne dbanie o jakość i standardy kształcenia oraz badania naukowe i współpracę z przedsiębiorstwami. Dzięki temu Uczelnia może utrzymać i rozwijać szeroką ofertę edukacyjną, co pozwala w konfrontacji z konkurencją przygotować bardzo dobrze wykształconych absolwentów, którzy staną się pożądanymi pracownikami na bardzo konkurencyjnym polskim, europejskim i światowym rynku pracy.

Kluczową kwestią w kontekście zmieniającego się rynku uczelni niepublicznych w Polsce jest zdobywanie przez nie uprawnień akademickich. Kryteria przyznawania tego zaszczytnego tytułu to m.in. uprawnienia do nadawania stopni naukowych w sześciu dyscyplinach. Społeczna Akademia Nauk, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce uzyskała dotychczas prawa doktoryzowania w aż trzech dyscyplinach naukowych i dąży do otrzymania kolejnych uprawnień, by awansować do chlubnego grona uczelni, które mają status Uniwersytetu.

Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanne dbanie o jakość kształcenia.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności