Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja porządku publicznego
Prawna obsługa biznesu
Prawo pracy i kadr
Specjalność samorządowa
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i nowe media
Europeistyka
Administracja w UE
Biznes i współpraca na rynku europejskim
Media i komunikowanie w UE
Film i sztuki audiowizualne
Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamowe
Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa
Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowa
Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa
Filologia angielska
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
Translatoryka
Finanse i rachunkowość
Rachunkowość i analiza finansowa
Zarządzanie finansami
Grafika
Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów specjalnych
Grafika projektowa
Multimedia
Japonistyka
Historia
Nauczycielska
Translatoryka
Kosmetologia
Kosmetologia estetyczna
Odnowa biologiczna
Logistyka
Koordynator pojazdów autonomicznych
Pedagogika
Andragogika z elementami gerontologii
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Asystent osoby zależnej
Asystent rodziny
Doradztwo socjalne z terapią i mediacją w rodzinie
Interwencja kryzysowa
Mediator rodzinny
Socjologia
Socjokryminologia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki międzynarodowe
Administracja w UE
Biznes i współpraca na rynku europejskim
Media i komunikowanie w UE
Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo i przemysł spotkań (MICE)
Regionalna gospodarka turystyczna
Zarządzanie
E-commerce i marketing
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zdrowie publiczne
Specjalista ds. marketingu usług zdrowotnych
Specjalista ds. zarządzania w ochronie zdrowia

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura i urbanistyka
Architektura z projektowaniem terenów zieleni
Architektura z projektowaniem wnętrz
Urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenne
Geodezja i kartografia
Geodezja gospodarcza
Kataster i gospodarka nieruchomościami
Informatyka
Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
Sieci i systemy komputerowe
Technologie programowania

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
Filologia angielska
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)
Translatoryka
Fizjoterapia
Informatyka
Integracja systemów otwartych
Systemy wizualizacji i zarządzania informacją
Japonistyka
Historia
Nauczycielska
Translatoryka
Kosmetologia
Kosmetologia medyczna
Odnowa biologiczna
Pedagogika
Andragogika z gerontologią
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe w szkole
Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Stosunki międzynarodowe
Administracja w UE
Biznes i współpraca na rynku europejskim
Media i komunikowanie w UE
Zarządzanie
Administracja i zarządzanie publiczne
E-biznes & Professional Communication
Logistyka w zarządzaniu
Profil menedżerski
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja specjalna i terapia autyzmu
Prawo
Psychologia
Psychogeriatria
Psychologia biznesu
Psychologia doradztwa zawodowego
Psychologia sportu
Psychologia zdrowia i kliniczna

Studia doktorskiewięcej »
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Językoznawstwo
Nauki o zarządzaniu i jakości

MBAwięcej »
MBA in Healthcare Administration Studia w języku angielskim
MBA in Information Technology Studia w języku angielskim
MBA in Professional Communication Studia w języku angielskim

Podwójny dyplomwięcej »
Clark University

Studia podyplomowewięcej »
Postgraduate Studies in English for Specific Purposes Studia w języku angielskim
Administracja Rządowa i Samorządowa
Asystent medyczny
Audyt wewnętrzny
Bankowość usługowa
BIM - Modelowanie cyfrowe i zarządzanie cyklem życia budynków
Coaching w zarządzaniu i biznesie
Doradztwo zawodowe w edukacji-studia podyplomowe kwalifikacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa- studia podyplomowe kwalifikacyjne
Informatyka w Edukacji
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessorii
Internet rzeczy
Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej
Lean Leader
Lean Management
Mediacje i negocjacje
Multimedialna grafika komputerowa w mediach
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Ochrona Interesu Finansowego Skarbu Państwa
Optyk sprzedawca
Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Organizacja pomocy społecznej
Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe
Prawo Obrotu Gospodarczego
Prawo podatkowe
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych
Prawo Spółek - aspekty polskie i europejskie
Profesjonalny Menedżer Biznesu - IntroMBA po polsku
Programowanie aplikacji (FRONTEND)
Przygotowanie obronne w administracji
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia transportu
Psychologia uzależnień
Public Relations w firmie
Rachunkowość finansowa i podatkowa
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Rachunkowość z elementami analizy finansowej
RODO, Ochrona danych osobowych-audyt wewnętrzny
Specjalista z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i medycznych środków pomocniczych
Trener biznesowy
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Zamówienia publiczne
Zarzadzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi
Zarzadzanie w lotnictwie cywilnym
Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska-studia podyplomowe kwalifikacyjne
Zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesnych organizacjach
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie projektami translatorskimi – lokalizacja, transkreacja oraz copywriting w ujęciu interkulturowym oraz marketingowym
Zarządzanie transportem
Zarządzanie w spółkach skarbu państwa
Zarządzanie w ubezpieczeniach społecznych
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo
Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowanie zespołu
Ceny transferowe
Czas pracy - planowanie i rozliczanie
Dokumentacja dotycząca przebiegu zatrudnienia
Efektywne zarządzanie czasem
Formy prowadzenia działalności gospodarczej
Jednolity plik kontrolny
Karuzele podatkowe
Kontrola celno-skarbowa po 1 marca 2017r. - porównanie procedur
KPIR - warsztaty
Likwidacja szkód w teorii i praktyce
Likwidacja szkód z OC przewoźnika i spedytora w transporcie krajowym i międzynarodowym
Likwidacja szkód z OC właścicieli /zarządców nieruchomości
Międzynarodowy obrót gospodarczy
Nieobecności, urlopy i uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem oraz zasady ich naliczania
Odpowiedzialność przedsiębiorców w obrocie gospodarczym
Opodatkowanie dochodów osiąganych poza granicami kraju
Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości w PIT
Podatek dochodowy PIT i CIT
Podatek od spadków i darowizn
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego
Prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym
Prokura a pełnomocnictwo
Reprezentacja w spółce
Samochody używane w firmie – zasady rozliczenia wydatków na gruncie podatków dochodowych
Skuteczny sprzedawca, czyli jaki?
Sukcesja w przedsiębiorstwie
Szkolenia okresowe BHP
Umowy w obrocie handlowym
Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Aktywnej Turystyki KAT
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Dziennikarskie
Koło Naukowe Finansów i Bankowości
Koło Naukowe Fizjoterapeutów
Koło Naukowe Grafików-Programistów
Koło Naukowe Katedry Anglistyki
Koło Naukowe Logistyki
Koło Naukowe Marketingu
Koło Naukowe Programistów
Koło Naukowe Przedsiębiorczości Rodzinnej
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
Koło Naukowe Studentów Psychologii Stosowanej
Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi - HRmaniak
Koło Retoryki Toastmasters
Koło Żeglarskie
Samorząd studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Clark UniversityŁódź
Clark University WarszawaWarszawa
Polska Akademia OtwartaŁódź
Społeczna Akademia Nauk KrakówKraków
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BełchatowieBełchatów
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BrodnicyBrodnica
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w GarwolinieGarwolin
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KielcachKielce
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KołobrzeguKołobrzeg
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Ostrowie WielkopolskimOstrów Wielkopolski
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SieradzuSieradz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Skarżysku KamiennejSkarżysko-Kamienna
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SzczecinkuSzczecinek
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w ŚwidnicyŚwidnica
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w TarnobrzeguTarnobrzeg
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej WoliZduńska Wola
Społeczna Akademia Nauk WarszawaWarszawa
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w LondynieLondyn
O uczelni

Społeczna Akademia Nauk jest jedną z największych Uczelni w Polsce. Oferuje różnorodne studia pierwszego i drugiego stopnia, proponuje studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia przez internet oraz studia po angielsku. Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Dlatego w porozumieniu z pracodawcami i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz kandydatów na studia, stale rozwija swoją ofertę edukacyjną oraz udoskonala jakość kształcenia. Sukcesywnie zdobywa także prestiżowe uprawnienia akademickie.

Społeczna Akademia Nauk prowadzi studia licencjackie i magisterskie, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie, Uczelnia oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier.

Atutem Społecznej Akademii Nauk jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą - równolegle do studiów polskich - uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki zagranicę.

Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

Dla Społecznej Akademii Nauk bardzo istotne jest także utrzymanie i doskonalenie odpowiedniej marki poprzez nieustanne dbanie o jakość i standardy kształcenia oraz badania naukowe i współpracę z przedsiębiorstwami. Dzięki temu Uczelnia może utrzymać i rozwijać szeroką ofertę edukacyjną, co pozwala w konfrontacji z konkurencją przygotować bardzo dobrze wykształconych absolwentów, którzy staną się pożądanymi pracownikami na bardzo konkurencyjnym polskim, europejskim i światowym rynku pracy.

Kluczową kwestią w kontekście zmieniającego się rynku uczelni niepublicznych w Polsce jest zdobywanie przez nie uprawnień akademickich. Kryteria przyznawania tego zaszczytnego tytułu to m.in. uprawnienia do nadawania stopni naukowych w sześciu dyscyplinach. Społeczna Akademia Nauk, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce uzyskała dotychczas prawa doktoryzowania w aż trzech dyscyplinach naukowych i dąży do otrzymania kolejnych uprawnień, by awansować do chlubnego grona uczelni, które mają status Uniwersytetu.

Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanne dbanie o jakość kształcenia.

Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności