Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a także wyjechać na studia lub na praktyki zagraniczne.

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja - administracja porządku publicznego
Administracja - prawna obsługa biznesu
Administracja - prawo pracy i kadr
Administracja - specjalność samorządowa
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarstwo i Nowe Media
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Komunikowanie społeczne i PR
Europeistyka
Europeistyka - Administracja w UE
Europeistyka - Biznes i współpraca na rynku europejskim
Europeistyka - Media i komunikowanie w UE
Film i sztuki audiowizualne
Film i sztuki audiowizualne - Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamowe
Film i sztuki audiowizualne - Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa
Film i sztuki audiowizualne - Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowa
Film i sztuki audiowizualne - Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa
Filologia angielska
Filologia angielska - Nauczycielska
Filologia angielska - Translatoryka
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość - Specjalność Rachunkowość i analiza finansowa
Finanse i rachunkowość - Specjalność Zarządzanie finansami
Grafika
Grafika - Grafika projektowa
Grafika - Multimedia
Japonistyka
Japonistyka - Historia
Japonistyka - Nauczycielska
Japonistyka - Translatoryka
Kosmetologia
Kosmetologia - Kosmetologia medyczna
Kosmetologia - Odnowa biologiczna
Logistyka
Pedagogika
Pedagogika - Andragogika z elementami gerontologii
Pedagogika - Doradztwo Zawodowe i Personalne
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika - Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
Pedagogika - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Praca socjalna
Praca Socjalna - Asystent osoby zależnej
Praca socjalna - Asystent rodziny
Praca Socjalna - Doradztwo socjalne z terapią i mediacją w rodzinie
Praca Socjalna - Interwencja kryzysowa
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
Socjologia
Socjologia - Socjokryminologia
Socjologia - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - Administracja w UE
Stosunki Międzynarodowe - Biznes i współpraca na rynku europejskim
Stosunki Międzynarodowe - Media i komunikowanie w UE
Turystyka i rekreacja
Turystyka i Rekreacja - Hotelarstwo i przemysł spotkań (MICE)
Turystyka i Rekreacja - Regionalna gospodarka turystyczna.
Zarządzanie
Zarządzanie - E-commerce i Marketing
Zarządzanie - Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
Zarządzanie - Zarządzanie Logistyczne
Zarządzanie - Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym
Zarządzanie - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zdrowie Publiczne
Zdrowie Publiczne - Specjalista ds. marketingu usług zdrowotnych
Zdrowie Publiczne - Specjalista ds. zarządzania w ochronie zdrowia

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura i urbanistyka
Architektura i Urbanistyka - Architektura z projektowaniem terenów zieleni
Architektura i Urbanistyka - Architektura z projektowaniem wnętrz
Architektura i Urbanistyka - Urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenne
Geodezja i Kartografia
Geodezja i kartografia - Geodezja gospodarcza
Geodezja i kartografia - Kataster i gospodarka nieruchomościami
Informatyka
Informatyka - Bezpieczeństwo w systemach sieciowych
Informatyka - Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
Informatyka - Sieci i systemy komputerowe
Informatyka - Technologie programowania
Informatyka - Technologie społeczeństwa informacyjnego

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa
Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Bezpieczeństwo narodowe - Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
Filologia angielska
Filologia angielska - Nauczycielska
Filologia angielska - Translatoryka
Fizjoterapia
Informatyka
Informatyka - Geoinformatyka
Informatyka - Informatyka gospodarcza
Informatyka - Informatyka społeczna
Informatyka - Integracja systemów otwartych,
Informatyka - Systemy wizualizacji i zarządzania informacją,
Japonistyka
Japonistyka - Historia
Japonistyka - Nauczycielska
Japonistyka - Translatoryka
Kosmetologia
Kosmetologia - Kosmetologia medyczna
Kosmetologia - Odnowa biologiczna
Pedagogika
Pedagogika - Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika - Pedagogika psychomotoryczna
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna z doradztwem zawodowym i personalnym
Pedagogika - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Stosunki Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe - Administracja w UE
Stosunki Międzynarodowe - Biznes i współpraca na rynku europejskim
Stosunki Międzynarodowe - Media i komunikowanie w UE
Zarządzanie
Zarządzanie - Administracja i Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie - E-biznes & Professional Communication
Zarządzanie - Logistyka w zarządzaniu
Zarządzanie - Profil Menadżerski
Zarządzanie - Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
Zarządzanie - Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Prawo
Psychologia
Psychologia - Psychogeriatria
Psychologia - Psychologia biznesu
Psychologia - Psychologia doradztwa zawodowego
Psychologia - Psychologia sportu
Psychologia - Psychologia zdrowia i kliniczna
Psychologia Biznesu

Studia doktoranckiewięcej »
Informatyka
Językoznawstwo
Zarządzanie

MBAwięcej »
MBA + Master Studia w języku angielskim

Podwójny dyplomwięcej »
Clark University Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Master in Public Administration Studia w języku angielskim
Master of Science in Information Technology Studia w języku angielskim
Master of Science in Professional Communication Studia w języku angielskim
Administrowanie funduszami oraz zarządzanie projektami Unii Europejskiej
Agile Commerce
Agrologistyka
Akademia Bezpieczeństwa Sieci Komputerowych
Akademia Biznesu Rodzinnego
Akademia Cisco CCNA
Akademia Cisco CCNP
Akademia Linux Cloud
Akademia Menedżera Sprzedaży
Akademia Microsoft Private Cloud
Akademia zdrowego stylu życia
Analityk finansowy ryzyka kredytowego
Andragogika - edukacja dorosłych z elementami e-learningu i coachingu
Aplikacje multimedialne i ich zastosowanie
Aspekty prawne i zarządzanie nieruchomościami
Badania ilościowe i jakościowe w biznesie
Badanie lokalnych rynków pracy
Bankowość usługowa
BIM - Modelowanie cyfrowe i zarządzanie cyklem życia budynków
Coaching narzędziowy i warsztat pracy coacha
Coaching w zarządzaniu i biznesie
Doradztwo zawodowe i polityka personalna
Efektywne komunikowanie w organizacji
Grafika
Grafika komputerowa i aplikacje multimedialne
Infologistyka - Info-logistics
Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej
Komunikacja i Języki Obce w Technologii Informacyjnej (Foreign Language Communication In Information Technology) - FUJITSU SAN ACADEMY
Logopedia
Menedżer strumienia wartości
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Nowoczesne techniki programowania współbieżnego i transakcyjnego
Ochrona informacji niejawnych
Odnawialne źródła energii
Oligofreonopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną
Organizacja pomocy społecznej
Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Pedagogika szkolna z profilaktyką agresji, przemocy i uzależnień
Prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym
Prawo medyczne w ochronie zdrowia
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Profesjonalny Menedżer Biznesu - IntroMBA po polsku
Profesjonalny Menedżer Zarządzania Sprzedażą
Profesjonalny/a Asystent /ka Zarządu
Professional Business Communication
Projektowanie i implikacja dziedzinowych języków programowania
Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Kurs
Przygotowania obronne w administracji
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia gerontologiczna
Psychologia i psychopatologia sądowa
Psychologia transportu
Psychologia uzależnień
Psychologia w służbie pacjentom
Rachunkowość z elementami analizy finansowej
Ratownictwo i komunikacja społeczna
Socjoterapia
Specjalista z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i medycznych środków pomocniczych
Spółdzielczość w aspekcie prawnym i ekonomicznym
Strategiczne i operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem osób, mienia, informacji oraz imprez masowych i zgromadzeń
Trener Biznesu
Wizerunek i etykieta w biznesie
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Zamówienia publiczne
Zarządzanie BHP
Zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania

Kursy, szkoleniawięcej »
Amortyzacja podatkowa
Reprezentacja w spółce
Sukcesja w przedsiębiorstwie

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Fotograficzne
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Dziennikarskie
Koło Naukowe Finansów i Bankowości
Koło Naukowe Fizjoterapeutów
Koło Naukowe Grafików-Programistów
Koło Naukowe Katedry Anglistyki
Koło Naukowe Logistyki
Koło Naukowe Marketingu
Koło Naukowe Programistów
Koło Naukowe Przedsiębiorczości Rodzinnej
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
Koło Retoryki Toastmasters
Koło Żeglarskie

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
Wydział Zarządzania

Inne ośrodki
Clark UniversityŁódź
Clark University WarszawaWarszawa
Polska Akademia OtwartaŁódź
Społeczna Akademia Nauk KrakówKraków
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BełchatowieBełchatów
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BrodnicyBrodnica
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w GarwolinieGarwolin
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KielcachKielce
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KołobrzeguKołobrzeg
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Ostrowie WielkopolskimOstrów Wielkopolski
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w RadomskuRadomsko
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Skarżysku KamiennejSkarżysko-Kamienna
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SzczecinkuSzczecinek
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w ŚwidnicyŚwidnica
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w TarnobrzeguTarnobrzeg
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej WoliZduńska Wola
Społeczna Akademia Nauk WarszawaWarszawa
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w LondynieLondyn
O uczelni

Społeczna Akademia Nauk jest jedną z największych Uczelni w Polsce. Oferuje różnorodne studia pierwszego i drugiego stopnia, proponuje studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia przez internet oraz studia po angielsku. Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Dlatego w porozumieniu z pracodawcami i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz kandydatów na studia, stale rozwija swoją ofertę edukacyjną oraz udoskonala jakość kształcenia. Sukcesywnie zdobywa także prestiżowe uprawnienia akademickie.

Społeczna Akademia Nauk prowadzi studia licencjackie i magisterskie, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie, Uczelnia oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier.

Atutem Społecznej Akademii Nauk jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą - równolegle do studiów polskich - uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki zagranicę.

Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

Dla Społecznej Akademii Nauk bardzo istotne jest także utrzymanie i doskonalenie odpowiedniej marki poprzez nieustanne dbanie o jakość i standardy kształcenia oraz badania naukowe i współpracę z przedsiębiorstwami. Dzięki temu Uczelnia może utrzymać i rozwijać szeroką ofertę edukacyjną, co pozwala w konfrontacji z konkurencją przygotować bardzo dobrze wykształconych absolwentów, którzy staną się pożądanymi pracownikami na bardzo konkurencyjnym polskim, europejskim i światowym rynku pracy.

Kluczową kwestią w kontekście zmieniającego się rynku uczelni niepublicznych w Polsce jest zdobywanie przez nie uprawnień akademickich. Kryteria przyznawania tego zaszczytnego tytułu to m.in. uprawnienia do nadawania stopni naukowych w sześciu dyscyplinach. Społeczna Akademia Nauk, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce uzyskała dotychczas prawa doktoryzowania w aż trzech dyscyplinach naukowych i dąży do otrzymania kolejnych uprawnień, by awansować do chlubnego grona uczelni, które mają status Uniwersytetu.

Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanne dbanie o jakość kształcenia.

Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie