Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GraphicsStudia w języku angielskim
Graphics - 3D GraphicsStudia w języku angielskim
Graphics - Game Art and Visual CommunicationStudia w języku angielskim
Graphics - MultimediaStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Management - The Innovative Management for Business DevelopmentStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja samorządowa
Administracja - Broker innowacji
Administracja - Doradztwo podatkowe
Administracja - E-administracja
Administracja - Prawo pracy
Administracja - Procedury sądowo-administracyjne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bezpieczeństwo energetyczne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Obronność państwa
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Zarządzanie kryzysowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Dziennikarz - twórca mediów interaktywnych
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Dziennikarz prasy, radia i telewizji
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Media korporacyjne i komunikacja wizerunkowa
Ekonomia
Ekonomia - Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Ekonomia - Kooperacja biznesowa
Ekonomia - Rachunkowość i finanse
Filologia
Filologia - Filologia angielska
Filologia - Filologia germańska
Filologia - Japonistyka
Filologia polska
Filologia polska - Architektura informacji
Filologia Polska - Reklama i komunikacja kreatywna
Grafika
Grafika - Grafika 3D i game art
Grafika - Komunikacja wizualna i multimedia
Grafika - Multimedia, 3d game art and visual communication
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo - Akademia Filmowa
Kulturoznawstwo - Kreatywny producent i menedżer kultury
Kulturoznawstwo - Muzykoznawstwo
Kulturoznawstwo - Produkcja i realizacja muzyki
Pedagogika
Pedagogika - Coaching
Pedagogika - Doradztwo Zawodowe i Personalne
Pedagogika - Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
Pedagogika - Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
Pedagogika - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Pedagogika - Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
Pedagogika - Prewencja patologii
Pielęgniarstwo
Politologia
Politologia - Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
Politologia - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Politologia - Politics and management in international environment
Politologia - Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego
Psychologia
Psychologia - Psychologia kreatywnego rozwoju
Psychologia - Psychologia w biznesie
Psychologia - Psychologia zdrowia i jakości życia
Sport
Sport - Trener personalny
Sport - Wychowanie fizyczne i zdrowotne dzieci i młodzieży
Taniec
Taniec - Pedagogika tańca
Taniec - Tancerz-choreograf
Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja - Marketing i organizacja usług turystycznych
Turystyka i rekreacja - SPA & Wellness
Turystyka i rekreacja - Zarządzanie w branży Horeca (hotel, restauracja, catering)
Zarządzanie
Zarządzanie - Kreatywne zarządzanie organizacją
Zarządzanie - Zarządzanie projektem w organizacji
Zdrowie Publiczne
Zdrowie publiczne - Menedżer w ochronie zdrowia
Zdrowie publiczne - Obsługa i sprzedaż sprzętu medycznego
Zdrowie publiczne - Zielarstwo i fitoterapia

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Information TechnologyStudia w języku angielskim
Information Technology - Computer Graphic and MultimediaStudia w języku angielskim
Information Technology - Programming TechnologiesStudia w języku angielskim
Information Technology - Technologies of 3D Visualisation and Computer GamesStudia w języku angielskim
Informatyka
Informatyka - Projektowanie informatyczne - Akademia Projektanta Systemów IT i Aplikacji
Informatyka - Technologie programowania - Akademia programowania / Akademia kodera
Informatyka - Zarządzanie projektem informatycznym - Akademia IT Project Managera
Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałowa - Inżynieria dentystyczno-implantologiczna
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechanika i budowa maszyn - Mechanika oraz budowa dronów i poduszkowców
Mechanika i budowa maszyn - Mechatronika napędów i sterowania maszyn
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska - Ekologiczne projektowanie krajobrazu i ogrodu
Ochrona środowiska - Gospodarka odpadami, recykling i rekultywacja
Ochrona środowiska - Odnawialne źródła energii
Transport
Transport - Logistyka w transporcie
Transport - Transport drogowy

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PolitologiaStudia w języku angielskim
Political Science - European StudiesStudia w języku angielskim
Political Science - Politics and Management in International EnvironmentStudia w języku angielskim
Filologia
Filologia - Filologia angielska
Filologia - Filologia germańska
Filologia - Japonistyka
Filologia - Lingwistyka w biznesie
Filologia polska
Filologia polska - Architektura informacji i e-marketing
Filologia polska - Komunikacja kreatywna i public relations
Grafika
Grafika - Fotografia i multimedia
Grafika - Projektowanie graficzne
Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałowa - Inżynieria dentystyczno-implantologiczna
Pedagogika
Pedagogika - Coaching
Pedagogika - Doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowego
Pedagogika - Edukacja i promocja zdrowia
Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna
Pedagogika - Gerontologia społeczna
Pedagogika - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika - Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
Pedagogika - Pedagogika tańca i choreografia
Pedagogika - Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
Pedagogika - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii
Pedagogika - Psychopedagogika z profilaktyką społeczną
Pedagogika - Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
Pielęgniarstwo
Politologia
Politologia - Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
Politologia - Administracja wymiaru sprawiedliwości
Politologia - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Politologia - Broker innowacji
Politologia - European studies
Politologia - Marketing polityczny
Politologia - Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Prawo - Cywilistyczna
Prawo - Gospodarczo-finansowa
Prawo - Karnistyczna

Studia doktoranckiewięcej »
Językoznawstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie publiczne
Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia
Akademia IT Pro
Akademia Sieci i Baz Danych
Akademia Sieci Komputerowych
Akademia Trenerów Biznesu
Arteterapia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Choreoterapia w edukacji
Coaching
Coaching w modelu kreatywnym
Doradztwo podatkowe
Doradztwo zawodowe i personalne
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
E-marketing
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej
Edukacja techniczna
Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej
Grafika komputerowa z elementami produkcji gier
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori
Kadry i płace w firmie
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach
Kreatywny menedżer kultury
Logistyka i spedycja (oferta dla nauczycieli)
Logopedia
Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego
Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle
Mediacje społeczne i rodzinne
Menedżer HR
Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Myślenie Projektowe – Design Thinking w biznesie i edukacji
Neurologopedia ogólna i dziecięca
Nowe media i dziennikarstwo internetowe
Nowoczesne Zarządzanie Logistyczne
Oligofrenopedagogika
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
Pedagogika resocjalizacyjna
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Przedsiębiorczość
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne
Rachunkowości i podatki
Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa
Socjoterapia
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
Terapia zajęciowa
Transport-Logistyka-Spedycja
Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego
Turystyka i rekreacja ruchowa
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku
Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera
Zarządzanie jakością
Zarządzanie Projektami wg standardu PMI
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie transportem
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie Wizerunkiem Pracodawcy – Employer Branding Management
Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych

Kursy, szkoleniawięcej »
Administracja publiczna
Administracja sieci komputerowych
Analiza rynku
Asertywność-trening praktyczny
Autoprezentacja, czyli oko w oko z publicznością
Controlling finansowy
Coping-radzenie sobie ze stresem
Design Thinking. Myślenie projektowe w biznesie
Dydaktyka twórczości
Kompendium wiedzy rekrutera i managera na temat doboru właściwych ludzi do pracy
Kompetencje menedżerskie-analiza i doskonalenie
Kompozycja przestrzeni
Kultura języka polskiego
Leadership, czyli jak skutecznie przewodzić i kierować zespołem
Mediacje
Metody i narzędzia budowania motywacji i zaangażowania
Metody wychowania przez sztukę
Metodyk zdalnego nauczania
Metodyka nauczania języka angielskiego
Negocjacje
Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi
Ochrona własności intelektualnej
Patologie społeczne
Pedagogika pracy z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy
Podatki państwowe
Podatki samorządowe
Podstawy pracy pedagoga szkolnego
Praca z dzieckiem w rodzinie problemowej
Praktyczne metody i narzędzia oceny pracowników
Prawo gospodarcze publiczne
Prawo i postępowanie administracyjne
Prawo karne i prawo wykroczeń
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo socjalne
Profilaktyka społeczna
Profilaktyka uzależnień
Programowanie gier komputerowych
Programowanie internetowe
Programowanie obiektowe
Projektowanie strategii marketingowej
Promocja zdrowia i współczesne problemy edukacji zdrowotnej
Psychologia (medyczna)
Psychologia kliniczna
Psychologia koloru w sprzedaży
Psychologia podejmowania decyzji
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich
Psychologia społeczna
Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych
Rachunkowość 1 (finansowa)
Ratownictwo medyczne
Reklama i PR w komunikacji marketingowej
Sieci komputerowe
Skuteczna sprzedaż. Jak zostać mistrzem sprzedaży?
Skuteczne zarządzanie zmianą
Techniki sprzedaży
Technologie webowe
Współczesne tendencje w psychoedukacji
Zarządzanie kompetencjami
Zarządzanie kontaktami z klientem
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zobowiązania i postępowanie podatkowe

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "Trudne Przypadki"
Koło Naukowe Studentów DZiKS
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki
Koło Żywego Słowa
Literaturoznawcze Koło Naukowe
Otwarte Koło Miłośników i Krytyków Reklamy
Pielęgniarstwo - koła naukowe
Samorząd Studentów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu

Inne ośrodki
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w GrudziądzuGrudziądz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w JarosławiuJarosław
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w KartuzachKartuzy
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w KoninieKonin
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w LublinieLublin
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w RadomskuRadomsko
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w StarachowicachStarachowice
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w WieluniuWieluń
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w ZakopanemZakopane
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w Ząbkowicach ŚląskichZąbkowice Śląskie
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w JaśleJasło
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SieradzuSieradz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w ŚwidnicyŚwidnica
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w TrzcianceTrzcianka
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w WarszawieWarszawa
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski
O uczelni


 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada status wyższej uczelni od 1993 roku. Jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce oferującą studentom szerokie spektrum możliwych kierunków i specjalności.

Ma uprawnienia do prowadzenia studiów na kilkunastu kierunkach, w ramach których oferuje studentom kilkadziesiąt specjalności, stale aktualizowanych pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy. W 2007 roku uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauk technicznych w zakresie informatyki oraz sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne.AHE w Łodzi jest uczelnią nowoczesnych technologii.
Placówka posiada profesjonalnie wyposażone własne wydawnictwo, telewizję, przychodnię i drukarnię, a także największą - wśród uczelni niepublicznych w regionie - bibliotekę o wolnym dostępie.

Studenci mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone hale do produkcji telewizyjnej i radiowej oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną składającą się z dziennikarzy, grafików i specjalistów od obróbki obrazu i dźwięku.

AHE_1.jpgPolski Uniwersytet Wirtualny


Przy AHE powstał także Polski Uniwersytet Wirtualny (www.puw.pl). Polski Uniwersytet Wirtualny to wspólne przedsięwzięcie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczelnie te, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu osób pracujących i niemogących z różnych przyczyn studiować w tradycyjny sposób, udostępniły platformę do prowadzenia studiów i kursów przez Internet.

Studia internetowe oferowane przez Polski Uniwersytet Wirtualny prowadzone są od października 2002 r. zgodnie z posiadanymi przez uczelnię uprawnieniami. Uczelnia ustala program studiów, zapewnia kadrę dydaktyczną i prowadzi wymaganą dokumentację.
Studenta obowiązuje taki sam program i minima programowe, jak na tradycyjnych studiach. Jest on zobowiązany zaliczyć wszystkie wymagane przedmioty, napisać pracę dyplomową oraz zdać egzamin dyplomowy. Niezależnie od systemu studiów i formy zajęć studenci zdobywają zaliczenia i zdają egzaminy w siedzibie uczelni, bezpośrednio przez nauczycielami akademickimi.

Absolwenci otrzymują tradycyjne dyplomy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, stwierdzające ukończenie studiów na danymi kierunku. Nie zawierają one informacji o wspomaganiu nauki przez Internet.

Nauka na platformie edukacyjnej PUW-u jest szansą zdobycia kwalifikacji, bez konieczności dojazdów, odrywania od obowiązków służbowych czy spraw rodzinnych.


Centrum Kształcenia Podyplomowego


Centrum Kształcenia Podyplomowego przy AHE w Łodzi kształci w ramach studiów podyplomowych od 1997 r. W ofercie znajduje się kilkadziesiąt kierunków, które pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, dziennikarzy, filologów, kadry zarządzającej i pracowników firm oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Kształcenie w ramach studiów podyplomowych realizowanych przy AHE, odbywa się w trybie zaocznym, podczas zjazdów weekendowych i trwa dwa, trzy lub cztery semestry. W strukturze zajęć studiów podyplomowych znajdują się warsztaty i ćwiczenia dające maksimum wiedzy praktycznej i pozwalające uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętności.

Absolwenci studiów podyplomowych zyskują nowe możliwości:

  • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
  • Uzyskanie certyfikatów wymaganych przez pracodawcę,
  • Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy,
  • Zmianę specjalizacji,
  • Zmianę zawodu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego oprócz studiów podyplomowych, posiada w swojej ofercie kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjnej oraz kursy o tematyce kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Prowadzone są również szkolenia w ramach Akademii Cisco i Regionalnej Akademii MS.


Tańczą studenci I roku kierunku taniec


Choreografia powstała w ramach przedmiotu - Projekty taneczne.

Muzyka: Tom Odell - Another Love; Made In Heights - Murakami

Choreografia: mgr Elżbieta Broda, mgr Amelia Koziara

https://vimeo.com/122918820


Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie