Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GraphicsStudia w języku angielskimStudia online
Multimedia and Visual CommunicationStudia w języku angielskimStudia online
Language StudiesStudia w języku angielskimStudia online
Business LinguisticsStudia w języku angielskimStudia online
MangementStudia w języku angielskimStudia online
Healthcare Systems ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Hospitality ManagementStudia w języku angielskimStudia online
The Innovative Management for Business DevelopmentStudia w języku angielskimStudia online
Political ScienceStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja samorządowa
Broker innowacji
Doradztwo podatkowe
E-administracja
Prawo pracy
Procedury sądowo-administracyjne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo energetyczne
Obronność państwa
Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarz - twórca mediów interaktywnych
Dziennikarz prasy, radia i telewizji
Media korporacyjne i komunikacja wizerunkowa
Ekonomia
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Rachunkowość i finanse
Filologia
Anglistyka z językiem japońskim kulturowo-biznesowa - studia bezpłatne
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Architektura informacji i redakcja
Reklama i komunikacja kreatywna
Grafika
Grafika 3d i Game Art
Grafika AR i VR - studia bezpłatne
Komunikacja wizualna i multimedia
Kulturoznawstwo
Kreatywny producent i menedżer kultury
Produkcja i realizacja muzyki
Pedagogika
Coaching
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika szkolna i zdrowia
Pielęgniarstwo
Politologia
Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
Marketing polityczny
Studia wschodnie
Psychologia
Psychologia kreatywnego rozwoju
Psychologia w biznesie
Psychologia zdrowia i jakości życia
Taniec
Pedagogika tańca
Tancerz-choreograf
Turystyka i rekreacja
Marketing i organizacja usług turystycznych
Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)
Zarządzanie
Innovative management for business development
Innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacji
Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji
Zarządzanie projektami i procesami
Zarządzanie STARTUPEM w gospodarce wiedzy - studia bezpłatne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskimStudia online
Computer Graphic and Multimedia TechniquesStudia w języku angielskimStudia online
ICT NetworksStudia w języku angielskimStudia online
ProgrammingStudia w języku angielskimStudia online
Informatyka
Grafika komputerowa i multimedialna
Technologie programowania
Mechanika i budowa maszyn
Konstrukcja maszyn
Mechatronika
Technologia maszyn
Transport
Logistyka w transporcie
Transport lądowy

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Language StudiesStudia w języku angielskimStudia online
Business LinguisticsStudia w języku angielskimStudia online
Political ScienceStudia w języku angielskimStudia online
International RelationsStudia w języku angielskimStudia online
Politics and Management in International EnvironmentStudia w języku angielskimStudia online
Filologia
Filologia angielska
Filologia germańska
Lingwistyka w biznesie
Filologia polska
Architektura informacji i e-marketing
Media firmowe i komunikacja kreatywna
Grafika
Grafika artystyczna
Projektowanie graficzne i fotografia
Pedagogika
Coaching
Doradztwo zawodowe i personalne z e-mentoringiem
Gerontologia społeczna z językiem obcym
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią
Pedagogika tańca i choreografia
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
Pielęgniarstwo
Politologia
Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Marketing polityczny

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Cywilistyczna
Gospodarczo-finansowa
Karnistyczna

Studia doktorskie (dyscypliny)więcej »
Językoznawstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie publiczneStudia online
Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia
Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach
Akademia IT Pro
Akademia Sieci i Baz Danych
Akademia Sieci Komputerowych
Akademia Trenerów Biznesu
Analityka rynku finansowegoStudia online
Arteterapia
Audyt śledczyStudia online
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysoweStudia online
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrowąStudia online
Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczaniaStudia online
Chemia w szkoleStudia online
Choreoterapia w edukacji
Coaching
Coaching w modelu kreatywnym
Compliance w organizacjiStudia online
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
DietetykaStudia online
Dietetyka genetycznaStudia online
Doradztwo podatkoweStudia online
Doradztwo zawodowe i personalne
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwaStudia online
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejStudia online
E-marketingStudia online
Edukacja dla bezpieczeństwaStudia online
Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej
Edukacja techniczna
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six SigmaStudia online
Filozofia dialogu. Sztuka życia.Studia online
Filozofia w szkole z elementami metody projektówStudia online
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznejStudia online
Fizyka w szkoleStudia online
Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej uczniaStudia online
Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej
Grafika komputerowa z elementami produkcji gier
Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu sięStudia online
Informatyka z elementami e-learninguStudia online
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaStudia online
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori
Kadry i płace w firmie
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHDStudia online
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach
Kontroler finansowyStudia online
Kreatywny menedżer kulturyStudia online
Lean Management
LogistykaStudia online
Logistyka i spedycja (oferta dla nauczycieli)
Logistyka i spedycja dla nauczycieliStudia online
Logopedia
Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu sięStudia online
Matematyka w szkole ponadpodstawowejStudia online
Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego
Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle
Mediacje społeczne i rodzinne
Menedżer HR
Menedżer Operacyjny usług sprzątających
Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Myślenie Projektowe – Design Thinking w biznesie i edukacji
Nauczanie etykiStudia online
Neurologopedia ogólna i dziecięcaStudia online
Nowe media i dziennikarstwo internetoweStudia online
Nowoczesne Zarządzanie Logistyczne
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
OligofrenopedagogikaStudia online
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki
Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktykiStudia online
Pedagogika resocjalizacyjnaStudia online
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnychStudia online
Prawo medyczne z elementami bioetykiStudia online
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznychStudia online
PrzedsiębiorczośćStudia online
Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjneStudia online
Psychologia sportuStudia online
Psychologia w biznesieStudia online
Rachunkowości i podatki
Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa
Socjoterapia
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem AspergeraStudia online
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
Terapia zajęciowa
Transport-Logistyka-Spedycja
Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego
Turystyka i rekreacja ruchowa
Wiedza o społeczeństwieStudia online
Windykacja należnościStudia online
Wychowanie do życia w rodzinieStudia online
Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracyStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudia online
Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kulturąStudia online
Zarządzanie oświatąStudia online
Zarządzanie projektami informatycznymiStudia online
Zarządzanie Projektami wg standardu PMI
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowychStudia online
Zarządzanie ryzykiem w organizacjiStudia online
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie sprzedażą w hotelarstwie
Zarządzanie talentami
Zarządzanie transportem
Zarządzanie w ochronie zdrowiaStudia online
Zarządzanie Wizerunkiem Pracodawcy – Employer Branding Management
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Zielarstwo i fitoterapia
Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych

Kursy, szkoleniawięcej »
Budowanie efektywnego zespołu – warsztaty integracyjne
Efektywna Korespondencja z Klientem – reklamacje „na piśmie”
Facylitacja
Finanse dla nie-finansistów
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja interpersonalna dla zaawansowanych
Motywowanie Pracowników
Nadzorowanie bezpieczeństwa, czyli nowe spojrzenie na bhp
Negocjacje handlowe
Obsługa klienta przez telefon
Ocena Pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających
Ogranizacja pracy i Zarządzanie czasem
Polski Uniwersytet Wirtualny - kursy
Prezentacje i wystąpienia publiczne
Profesjonalna obsługa klienta
Program Rozwoju Kadry Kierowniczej
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
Szkolenia komputerowe – MS Word / Excel / Power Point/ Access / Project
Sztuka Perswazji. Obrona przed manipulacjami
Techniki negocjacji
Techniki sprzedaży
Telemarketing – pozyskiwanie klientów
Trening antystresowy
Trening asertywności
Trening Menedżerski
Trudne sytuacje w sprzedaży i obsłudze klienta
Uczenie i rozwijanie pracowników
Umiejętności trenerskie TTT
Ustalanie Celów i Planowanie Działań
Wsparcie HR
Zarządzanie konfliktem w zespole
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie Przez Cele (MBO)
Zarządzanie Zmianą

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Samorząd Studentów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu

Inne ośrodki
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w JaśleJasło
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w SieradzuSieradz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w ŚwidnicyŚwidnica
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w TrzcianceTrzcianka
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w WarszawieWarszawa
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w GrudziądzuGrudziądz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Ośrodek Regionalny w WieluniuWieluń
O uczelni


 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada status wyższej uczelni od 1993 roku. Jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce oferującą studentom szerokie spektrum możliwych kierunków i specjalności.

Ma uprawnienia do prowadzenia studiów na kilkunastu kierunkach, w ramach których oferuje studentom kilkadziesiąt specjalności, stale aktualizowanych pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy. W 2007 roku uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauk technicznych w zakresie informatyki oraz sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne.AHE w Łodzi jest uczelnią nowoczesnych technologii.
Placówka posiada profesjonalnie wyposażone własne wydawnictwo, telewizję, przychodnię i drukarnię, a także największą - wśród uczelni niepublicznych w regionie - bibliotekę o wolnym dostępie.

Studenci mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone hale do produkcji telewizyjnej i radiowej oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną składającą się z dziennikarzy, grafików i specjalistów od obróbki obrazu i dźwięku.


Polski Uniwersytet Wirtualny


Przy AHE powstał także Polski Uniwersytet Wirtualny (www.puw.pl). Polski Uniwersytet Wirtualny to wspólne przedsięwzięcie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczelnie te, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu osób pracujących i niemogących z różnych przyczyn studiować w tradycyjny sposób, udostępniły platformę do prowadzenia studiów i kursów przez Internet.

Studia internetowe oferowane przez Polski Uniwersytet Wirtualny prowadzone są od października 2002 r. zgodnie z posiadanymi przez uczelnię uprawnieniami. Uczelnia ustala program studiów, zapewnia kadrę dydaktyczną i prowadzi wymaganą dokumentację.
Studenta obowiązuje taki sam program i minima programowe, jak na tradycyjnych studiach. Jest on zobowiązany zaliczyć wszystkie wymagane przedmioty, napisać pracę dyplomową oraz zdać egzamin dyplomowy. Niezależnie od systemu studiów i formy zajęć studenci zdobywają zaliczenia i zdają egzaminy w siedzibie uczelni, bezpośrednio przez nauczycielami akademickimi.

Absolwenci otrzymują tradycyjne dyplomy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, stwierdzające ukończenie studiów na danymi kierunku. Nie zawierają one informacji o wspomaganiu nauki przez Internet.

Nauka na platformie edukacyjnej PUW-u jest szansą zdobycia kwalifikacji, bez konieczności dojazdów, odrywania od obowiązków służbowych czy spraw rodzinnych.


Centrum Kształcenia Podyplomowego


Centrum Kształcenia Podyplomowego przy AHE w Łodzi kształci w ramach studiów podyplomowych od 1997 r. W ofercie znajduje się kilkadziesiąt kierunków, które pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, dziennikarzy, filologów, kadry zarządzającej i pracowników firm oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Kształcenie w ramach studiów podyplomowych realizowanych przy AHE, odbywa się w trybie zaocznym, podczas zjazdów weekendowych i trwa dwa, trzy lub cztery semestry. W strukturze zajęć studiów podyplomowych znajdują się warsztaty i ćwiczenia dające maksimum wiedzy praktycznej i pozwalające uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętności.

Absolwenci studiów podyplomowych zyskują nowe możliwości:

  • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
  • Uzyskanie certyfikatów wymaganych przez pracodawcę,
  • Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy,
  • Zmianę specjalizacji,
  • Zmianę zawodu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego oprócz studiów podyplomowych, posiada w swojej ofercie kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjnej oraz kursy o tematyce kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Prowadzone są również szkolenia w ramach Akademii Cisco i Regionalnej Akademii MS.

Strona www uczelni: www.ahe.lodz.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności