Prezentacja uczelni
Łódź, Polska

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Typ uczelni: artystyczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Projektowanie scenografii
Projektowanie wnętrz mieszkalnych, usługowych, publicznych, przemysłowych
Projektowanie wystaw
Wzornictwo
Projektowanie form przemysłowych
Projektowanie graficzne
Sztuka użytkowa

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Architektura mieszkaniowa
Architektura obiektów usługowych
Architektura publiczna
Planowanie przestrzenne
Urbanistyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Projektowanie scenografii
Projektowanie wnętrz mieszkalnych, usługowych, publicznych, przemysłowych
Projektowanie wystaw
Wzornictwo
Projektowanie form przemysłowych
Projektowanie graficzne
Sztuka użytkowa

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Film i fotografia
Film
Fotografia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Filmu i Fotografii
Wydział Wzornictwa
WSSiP jest uczelnią niedużą, elitarną, kształcącą w oparciu o teorię i eksperyment twórczy pod indywidualną opieką zespołów dydaktycznych, w skład których wchodzą profesorowie najlepszych uczelni w Polsce i uznani praktycy zawodu. Praca nad ideą uczelni, doświadczenie i świadomość zmian ukształtowały uczelnię o bezprecedensowej w Polsce strukturze organizacyjnej i współczesnym rozumieniu kształcenia dla przyszłości.
Strona www uczelni: www.wssip.edu.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności