Nowy Sącz, Polska

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Zarządzanie
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
InformatykaStudia w języku angielskim
Informatyka
InformatykaStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologiaStudia w języku angielskim
Psychologia
PsychologiaStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Zarządzanie
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim

Studia podyplomowewięcej »
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej
Programowanie aplikacji biznesowych
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Psychologia sądowa
Rachunkowość i podatki
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zamówienia publiczne
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie marketingiem
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym

MBAwięcej »
MBA

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu - Filia w TarnowieTarnów
Strona www uczelni:
www.wsb-nlu.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności