Olsztyn, Polska

Olsztyńska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Filologia angielska
Kosmetologia
Logistyka
Pedagogika
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Filologia angielska
Kosmetologia
Pedagogika
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Administrator CISCO CCNP Routing i Switching
Administrowanie sieciami komputerowymi CISCO
Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości
Automatyzacja procesów produkcji
Bankowość i ubezpieczenia
Bezpieczeństwo ochrony środowiska
Dietetyka
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery
Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Danych
Jeździectwo
Kadry i płace w praktyce organizacji
Menedżer ochrony zdrowia
Menedżer oświaty
Menedżer sportu
Menedżerskie studia podyplomowe – zarządzanie firmą
Negocjacje i mediacje
Nowoczesne zarządzanie samorządem miejskim
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Prawo pracy
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Przygotowanie pedagogiczne
Public i media relations
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne
Rachunkowość i controlling zarządczy
Studia menedżersko-prawne
Terapia pedagogiczna
Transport i spedycja
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i jej zagospodarowanie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie i administracja
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektem
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych
Wydział Nauk o Zdrowiu
Strona www uczelni:
www.osw.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności