Olsztyn, Polska

Olsztyńska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia
Kosmetologia
Pedagogika
Wychowanie fizyczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Fizjoterapia
Kosmetologia
Pedagogika
Wychowanie fizyczne

Studia podyplomowewięcej »
Effective Business Communication Studia w języku angielskim
Administracja publiczna
Analiza danych biznesowych
Analiza finansowa i zarządzanie finansami jednostki
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Audytor systemów informatycznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Controlling i rachunkowość zarządcza
Ekonomia społeczna
Gerontologia i opieka nad seniorami
Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Danych
Menedżerskie studia podyplomowe
Rachunkowość
Rachunkowość i analiza gospodarki cyfrowej
Rachunkowość i audyt międzynarodowy
Zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie opieką senioralną
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem środków zewnętrznych
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji i współpracy międzynarodowej
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Wydział Nauk o Zdrowiu
Strona www uczelni: www.wsiie.olsztyn.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności