Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Opole, Polska

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Niedziałkowskiego 18
45-085 Opole
tel. (77) 402 19 00/01
fax. (77) 456 64 94

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Pedagogika
Zarządzanie

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Animacja kultury i terapia zajęciowa
Animacja życia kluturalnego osób dorosłych
Animator społeczności lokalnej
Asystent rodziny
Bezpieczeństwo i ochrona danych
Coaching – trener osobisty i biznesu
Diagnostyka dzieci uzdolnionych i z problemami edukacyjnymi
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość społeczna
Doradztwo zawodowe i społeczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Egzekucja administracyjna
Ekonomia społeczna
Elementarny kurs języka migowego (SS-1)
Gerontologia i opieka długoterminowa
Gerontopedagogika
Kształcenie wczesnoszkolne i przedszkolne z wychowaniem fizycznym
Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne
Logistyka (studia kwalifikacyjne)
Logistyka i zarządzanie kryzysowe
Logopedia ogólna
Mediacje i negocjacje
Mediacje w rodzinie
Menadżer turystyki i sportu
Neurodydaktyka
Opieka nad osobami zależnymi i starszymi
Opieka nad osobami zależnymi i starszymi z językiem niemieckim
Opiekun medyczny
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka środowiskowa
Organizacja pomocy społecznej (specjalizacja)
Pedagogika lecznicza (studia dla personelu medycznego)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka
Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego – Wychowanie do życia w rodzinie
Podyplomowe studia z zakresu tradycji, kultury i współczesnych problemów Romów
Polityka społeczna i zdrowie publiczne
Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Profilaktyka przestępczości i kryminologia
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Pedagogika lecznicza
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Resocjalizacja i socjoterapia
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Surdopedagogika
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Tyflopedagogika
Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym (nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotów – przygotowanie pedagogiczne)
Psychologia w zarządzaniu
Psychopedagogika twórczości
Rachunkowość i finanse
Socjoterapia z arteterapią
Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Streetworking – pedagogika ulicy
Superwizja w pracy nauczyciela-wychowawcy
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika
Terapia zajęciowa i techniki relaksacyjne
Trener umiejętności społecznych
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie i etyka (studia kwalifikacyjne)
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości (studia kwalifikacyjne)
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w placówkach oświatowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Ekonomiczny
Wydział Pedagogiczny

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu - Wydział Zamiejscowy w Tarnowskich GórachTarnowskie Góry
Strona www uczelni: www.wszia.opole.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w sąsiednim województwie
Akademia_WSB_przeglad.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności