Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
poziom studiów
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Prezentacja uczelni
Ostrowiec Świętokrzyski, Polska

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Akademicka 12
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 260-40-41
Tel./Fax: +48 41 263-21-10

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zdrowie publiczne

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografia
Informatyka

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Asystent rodziny
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Coaching rozwojowy
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe i personalne
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Ekonomia menedżerska, finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Ekonomika administracji i finanse publiczne
Etyka i filozofia w szkole
Geopolityka i geostrategia
Geriatria i opieka długoterminowa
Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Logopedia
Logopedia przedszkolna i szkolna
Marketing 4.0
Neurologopedia - studia podyplomowe na podbudowie studiów logopedycznych – kwalifikacyjnych
Oligofrenopedagogika – Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pedagog w zakresie socjoterapii dzieci i młodzieży
Pedagogiga opiekuńczo - wychowawcza z elementami terapii zajęciowej
Pedagogika resocjalizacyjna
Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dziecku i jego rodzinie
Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne
Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej
Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem
Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
Zarządzanie oświatą – Menadżer oświaty
Zarządzanie zakupami i łańcuchem dostaw
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
Strona www uczelni: www.wsbip.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności