Polkowice, Polska

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Skalników 6 B
59-101 Polkowice
Tel. (76) 746 53 53, 746 53 51

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Logistyka
Mechatronika

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe i personalne
Lean Management Manager
Menedżer jednostek samorządu terytorialnego
Napędy i sterowania hydrauliczne w maszynach górniczych
Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji
Organizacja i zarządzanie w zakładach górniczych
Podyplomowe studia administracji publicznej
Poprawa efektywności funkcjonowania organizacji
Przygotowanie pedagogiczne
Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Zarządzanie kadrami i płacami
Zarządzanie projektami w organizacjach
Zbiorowe prawo pracy w praktyce

Inne ośrodki
Uczelnia Jana Wyżykowskiego - Wydział Zamiejscowy w LubinieLubin
Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z połączenia dwóch szkół wyższych: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Założycielem Uczelni jest spółka Zampol.
Strona www uczelni:
ujw.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności