Polkowice, Polska

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Typ uczelni: techniczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Górnictwo i geologia
Informatyka
Logistyka
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe i personalne
Lean Management Manager
Menedżer jednostek samorządu terytorialnego
Napędy i sterowania hydrauliczne w maszynach górniczych
Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji
Organizacja i zarządzanie w zakładach górniczych
Podyplomowe studia administracji publicznej
Poprawa efektywności funkcjonowania organizacji
Przygotowanie pedagogiczne
Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Zarządzanie kadrami i płacami
Zarządzanie projektami w organizacjach
Zbiorowe prawo pracy w praktyce
Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z połączenia dwóch szkół wyższych: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Założycielem Uczelni jest spółka Zampol.
Strona www uczelni: ujw.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności