Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
EnterpreneurshipStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja - Administracja gospodarcza
Administracja - Administracja i Finanse Samorządowe
Administracja - Administracja Podatkowa
Administracja - Administracja publiczna
Administracja - Administracja w ochronie zdrowia
Administracja - Administracja w wymiarze sprawiedliwości
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kryminalistyka
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Służby mundurowe i porządek publiczny
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wywiad gospodarczy
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Zarządzanie kryzysowe
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Bankowość
Finanse i Rachunkowość - Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Finanse i rachunkowość - Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
Finanse i rachunkowość - Menedżer finansowy
Finanse i Rachunkowość - Podatki i Doradztwo Podatkowe
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość
Handel międzynarodowy
Handel międzynarodowy - Biznes międzynarodowy
Handel międzynarodowy - Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstw
Prawo w Biznesie
Prawo w Biznesie - Prawo i Finanse
Prawo w Biznesie - Prawo i Zarządzanie
Psychologia w Biznesie
Psychologia w biznesie - Psychologia marketingu i nowych mediów
Psychologia w biznesie - Psychologia menedżera i organizacji
Psychologia w biznesie - Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia w biznesie - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja - Gastronomia z dietetyką
Turystyka i Rekreacja - Hotelarstwo
Turystyka i rekreacja - Obsługa ruchu lotniczego
Turystyka i Rekreacja - Obsługa Ruchu Turystycznego i pilotaż wycieczek
Turystyka i rekreacja - Promocja zdrowia, SPA i wellness
Zarządzanie
Zarządzanie - Gospodarowanie Nieruchomościami
Zarządzanie - Menedżer sportu
Zarządzanie - Menedżer sprzedaży
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Global logisticsStudia w języku angielskim
Management - Specialization in EntrepreneurshipStudia w języku angielskim
Management - Specialization in International BusinessStudia w języku angielskim
Informatyka
Informatyka - Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Informatyka - E-commerce
Informatyka - Multimedia i Grafika Komputerowa
Informatyka - SAP - wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach
Inżynieria Zarządzania
Inżynieria zarządzania - Bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria Zarządzania - Inżynieria Gospodarki Przestrzennej
Inżynieria zarządzania - Inżynieria zarządzania jakością
Inżynieria zarządzania - Inżynieria zarządzania procesami produkcji
Logistyka
Logistyka - Logistyka i Spedycja Międzynarodowa
Logistyka - Logistyka w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach
Logistyka - Procesy i Projekty Logistyczne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość - Bankowość i Usługi Finansowe
Finanse i Rachunkowość - Finanse Publiczne i Podatki
Finanse i rachunkowość - Rachunkowość i audyt finansowy
Finanse i rachunkowość - Zarządzanie finansami
Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja - Marketing regionów
Turystyka i Rekreacja - Menedżer hotelarstwa
Turystyka i rekreacja - Menedżer obiektów gastronomicznych
Turystyka i rekreacja - Menedżer SPA i Wellness
ZarządzanieStudia online
Zarządzanie - Coaching i rozwój zawodowy
Zarządzanie - Marketing regionów
Zarządzanie - Menedżer logistyki
Zarządzanie - Wycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie - Zarządzanie Marketingowe
Zarządzanie - Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudia online
Zarządzanie - Zarządzanie projektem – Junior Project ManagerStudia online
Zarządzanie - Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie dla inżynierów
Zarządzanie dla inżynierów - Menedżer IT
Zarządzanie dla inżynierów - Zarządzanie strategiczne

Studia doktoranckiewięcej »
Ekonomia

MBAwięcej »
Executive MBA
MBA

Studia podyplomowewięcej »
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji
Akademia sprzedawcy
Akademia trenera
Analityk biznesowy
Analiza finansowa
Aplikacje internetowe i mobilne
Aplikacje internetowe i mobilne (online + warsztaty)Studia online
Aplikacje internetowe i mobilne onlineStudia online
Audyt podatkowy i finansowy
Bankowość
Bibliotekoznawstwo
BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Biznes w internecie
Coaching - specjalizacja: life coaching, coaching menedżerski
Controlling
Doradca bankowy klienta biznesowego
Doradztwo personalne z elementami coachingu
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z Autyzmem i zespołem Aspergera
Etyka dla nauczycieli
HR biznes partner
Innowacyjna diagnostyka w dietoterapii i medycynie spersonalizowanej
Innowacyjne zarządzanie marką
Innowacyjny e-marketing
Inspektor Ochrony Danych
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Lean management
Lean w usługach
Lean, six sigma - optymalizacja procesów
Logopedia
Matematyka i informatyka – nauczanie drugiego przedmiotu
Menedżer BHP
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Negocjacje i mediacje
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Podatki
Podatki dla prawników i menedżerów podatkowych
Podyplomowe studium dla doktorantów
Przygotowanie pedagogiczne
Przywództwo edukacyjne
Psychodietetyka
Psychologia zarządzania
Rachunkowość
Rachunkowość i finanse korporacyjne
SAP - zintegrowane systemy informatyczne
Strategie sprzedaży
Studia Menedżerskie
Studia menedżerskie - skuteczność i efektywność w biznesie
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna i socjoterapia
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
Testowanie oprogramowania
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Wycena nieruchomości
Zakupy w biznesie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości
Zarządzanie jakością
Zarządzanie opieką senioralną
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie Projektem
Zarządzanie projektem PM'a
Zarządzanie punktami handlowo-usługowymi
Zarządzanie sprzedażą w bankach spółdzielczych i instytucjach finansowych
Zarządzanie w podmiotach leczniczych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: kadry i płace
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: menedżer HR
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z pedagogiką Montessori

Kursy, szkoleniawięcej »
ABAP- Programowanie w systemie SAP
Akademia PON - Home staging - przygotowanie nieruchomości do Sprzedaży
Akademia PON - najem lokali
Akademia PON - Oszacowanie ceny rynkowej nieruchomości
Akademia PON - Podstawy prawa budowlanego. Sprawdzanie stanu technicznego obiektu
Akademia PON - Polityka sprzedaży usług i budowanie marki biura nieruchomości
Akademia PON - Procedury i dokumenty w obrocie nieruchomościami
Akademia POn - Przygotowanie dobrej oferty i jej promocja (rzuty, zdjęcia, opis, prezentacja)
Akademia PON - Rozwój biura od jednoosobowej działalności gospodarczej do firmy ogólnopolskiej
Akademia PON - Savoir vivre pośrednika w obrocie nieruchomościami
Akademia PON - Skuteczna prezentacja oferty
Akademia PON - Umowa przedwstępna w praktyce i pracy pośrednika
Akademia PON - Wyłączność w pracy pośrednika, Jak uzyskać wysokie prowizje?
Akademia PON -ABC fotografii nieruchomości i obróbki zdjęć (spacer 3D)
Akademia PON -Profesjonalizm w zawodzie pośrednika
Akademia PON -Współpraca z różnymi podmiotami na rynku
Akademia PON- Dobra umowa pośrednictwa i umiejętność jej redagowania
Akademia PON- Kurs dla menedżerów biur obrotu nieruchomościami
Akademia PON- Motywowanie i zarządzanie zespołem + zapobieganie fluktuacji zespołu
Akademia PON- Ochrona danych osobowych w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Akademia PON- podatki w nieruchomościach
Akademia PON- podstawy prawa cywilnego
Akademia PON- Poznanie praw wprowadzanych na rynek obrotu nieruchomościami - czym handlujemy
Akademia PON- Pozyskanie klientów i budowanie relacji
Akademia PON- Sprzedaż domów, lokali, budynków
Akademia PON- Sprzedaż nieruchomości gruntowych
Akademia PON- Zatrudnianie w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Akademia Pośrednika -ABC Pośrednika
Analiza fundamentalna i techniczna
Analiza rynku
Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej
Aspekty prawne- prawo pracy i prawo cywilne
Backup tańszy niż odzysk utraconych danych
Biznesplan
Biznesplan- aspekty finansowe
Budżetowanie i źródła finansowania
Efektywne zarządzanie zespołem i pracownikiem
Elementy statystyki z wykorzystaniem Excela
Finanse behawioralne
Finanse publiczne
Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Fuzje i przejęcia
Innowacje w organizacji
Kluczowe umiejętności negocjacyjne
Komunikacja w biznesie
Konflikt w organizacji
Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
Mentor Coaching przygotowujący do akredytacji ICF w ścieżce portfolio
Modele biznesowe
Moduł PP, QM, WM, MM - integracja, scenariusze produkcyjne
Moduł SAP SD- Definiowanie procesu sprzedaży
Moduł WM SAP- Gospodarka magazynowa
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektem
Ocena efektywności inwestycji
Ocena wyników przedsiębiorstwa
Ocena wyników przedsiębiorstwa- analiza finansowa
Ochrona danych osobowych
Organizacja pracy menedżera
Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami
Prowadzenie negocjacji
Przywództwo i delegowanie zadań
Psychologia i kultura organizacyjna
Rachunek przepływów pieniężnych- ujęcie sprawozdawcze
Rachunkowość finansowa (Moduł FI SAP)
Rachunkowość zarządcza dla początkujących
Rachunkowość zarządcza dla zaawansowanych
Six Sigma Yellow Belt
Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe
Sprawozdawczość finansowa
Strategie marketingowe
Techniki prezentacji
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Wartość firmy
Wprowadzenie do Lean Management (Lean Management Foundation)
Wprowadzenie do zarządzania projektami (z wykorzystaniem Trello)
Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej
Zarządzanie międzykulturowe
Zarządzanie projektem
Zarządzanie przez cele MBO
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zmianą
Zastosowanie MS Excel w analizach finansowych
Zintegrowane systemy zarządzania- systemy klasy ERP

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Każdego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Giełdowe Koło Naukowe "Rookies"
Koła Naukowe Erasmus Student Network WSB Poznań
Magazyn Studencki "Żebyś Wiedział"
Marketingowe Koło Naukowe "Pirrania"
Rada Samorządu Studenckiego
Studencka Organizacja Młodych Przedsiębiorców "Eventus"
Studenckie Koło Naukowe Informatyki Stosowanej "InnovationsIT"
Studenckie Koło Rachunkowości i Finansów "Analitix"
Studenckie Koło Umiejętności Menedżerskich "Speak And Lead"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Finansów i Bankowości

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Wydział Finansów i Zarządzania w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole

O uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu istnieje na rynku ponad 20 lat. Misją uczelni jest bycie partnerem w rozwoju kariery zawodowej naszych studentów i absolwentów. WSB w Poznaniu posiada w swojej ofercie studia I stopnia na 12 kierunkach, studia II stopnia, studia II stopnia z podyplomowymi, studia jednolite magisterskie z prawa, studia podyplomowe (z zakresu m.in. administracji, coachingu, prawa, finansów i rachunkowości, podatków, IT, marketingu, pedagogiki, zarządzania), studia MBA oraz Aalto Executive MBA, warsztaty, kursy językowe oraz szkolenia.


Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie