Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
English StudiesStudia w języku angielskim
Business translationStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
International TradeStudia w języku angielskim
Foreign Trade of by Small and Medium-Sized EnterprisesStudia w języku angielskim
International businessStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
EntrepreneurshipStudia w języku angielskim
International BusinessStudia w języku angielskim
Administracja
Administracja gospodarcza
Administracja i finanse samorządowe
Administracja nowoczesnego miasta
Administracja publiczna
Administracja w służbie zdrowia
Administracja w wymiarze sprawiedliwości
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kryminalistyka
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Służby mundurowe i porządek publiczny
Zarządzanie kryzysowe
Finanse i rachunkowośćStudia dualne
International businessStudia w języku angielskim
Bankowość
Controlling i finanse przedsiębiorstwStudia dualne
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
Menedżer finansowy
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość
Rachunkowość i audyt finansowyStudia dualne
Handel międzynarodowy
Biznes międzynarodowy
Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstw
Prawo w biznesie
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Psychologia w biznesie
Psychologia marketingu i nowych mediów
Psychologia menedżera i organizacji
Psychologia negocjacji i mediacji
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Turystyka i rekreacja
Gastronomia z dietetyką
Hotelarstwo
Obsługa ruchu lotniczego
Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek
Promocja zdrowia, SPA i wellness
Zarządzanie
Gospodarowanie nieruchomościami
Menedżer sportu
Menedżer sprzedaży
Współczesne media w marketingu
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Mobile Software DeveloperStudia w języku angielskim
Virtual Reality and MultimediaStudia w języku angielskim
Engineering ManagementStudia w języku angielskim
Production ManagementStudia w języku angielskim
Quality ManagementStudia w języku angielskim
Informatyka
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
E-commerce
Grafika i multimedia
Programowanie
Wdrażanie systemów informatycznych sap
Inżynieria zarządzania
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ekoinżynieria i ekoenergetyka
Inżynieria zarządzania procesami produkcji
Zarządzanie jakością
Logistyka
Global logisticsStudia w języku angielskim
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
Procesy i projekty logistyczne
Zarządzanie flotą i spedycja drogowa

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business ManagementStudia w języku angielskim
Human Resource ManagementStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Strategic ManagementStudia w języku angielskim
Finanse i rachunkowość
Bankowość i usługi finansowe
Finanse publiczne i podatki
Rachunkowość i audyt finansowy
Zarządzanie finansami
Informatyka
Internet rzeczy i sieci przyszłości
Zaawansowane systemy baz danych
Turystyka i rekreacja
Menedżer hotelarstwa i gastronomii
Menedżer imprez rekreacyjno-sportowych
Menedżer SPA i Wellness
ZarządzanieStudia online
Coaching i rozwój zawodowy
Wycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudia online
Zarządzanie projektem – Junior Project ManagerStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie dla inżynierów
Menedżer IT
Menedżer logistyki
Zarządzanie strategiczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Działalność organów administracji publicznej
Prawo w obrocie gospodarczym
Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania

Studia doktoranckiewięcej »
Ekonomia

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
MBA - Project Management Studia w języku angielskim
MBA

Studia podyplomowewięcej »
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja
Akademia sprzedawcy
Akademia trenera
Analityk biznesowy
Analiza finansowa
Aplikacje internetowe i mobilne
Aplikacje internetowe i mobilne online
Audyt podatkowy i finansowy
Bibliotekoznawstwo
BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Coaching - specjalizacja: life coaching, coaching menedżerski
Controlling
Cyberbezpieczeństwo w biznesie
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych
Home Staging i aranżacja wnętrz-nowy wymiar sprzedaży nieruchomości
HR biznes partner
Innowacyjne programy propracownicze
Innowacyjny e-marketing
Inspektor Ochrony Danych
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w ABAP
Komunikacja i dialog w organizacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga
Lean Construction Manager
Lean management
Lean w usługach
Lean, six sigma - optymalizacja procesów
Logopedia
MBA - zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym (studia dofinansowane z EFS)
Menedżer BHP
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej, czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w firmie
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Negocjacje i mediacje
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych
Podyplomowe studium dla doktorantów
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej
Przygotowanie pedagogiczne –dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych
Psychologia pozytywna stosowana
Psychologia zarządzania
Rachunkowość
Rachunkowość i finanse korporacyjne
SAP - zintegrowane systemy informatyczne
Studia Menedżerskie
Testowanie oprogramowania
Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Wycena nieruchomości
Zakupy w biznesie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości
Zarządzanie jakością
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
Zarządzanie opieką senioralną
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie Projektem
Zarządzanie projektem PM
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym (studia dofinansowane z EFS)
Zarządzanie w podmiotach leczniczych
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi ‒ specjalizacja: kadry i płace
Zarządzanie zasobami ludzkimi ‒ specjalizacja: menedżer HR
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalizacja: specjalista ds. HR

Kursy, szkoleniawięcej »
ABAP- Programowanie w systemie SAP
Akademia PON - Home staging - przygotowanie nieruchomości do Sprzedaży
Akademia PON - najem lokali
Akademia PON - Oszacowanie ceny rynkowej nieruchomości
Akademia PON - Podstawy prawa budowlanego. Sprawdzanie stanu technicznego obiektu
Akademia PON - Polityka sprzedaży usług i budowanie marki biura nieruchomości
Akademia PON - Procedury i dokumenty w obrocie nieruchomościami
Akademia POn - Przygotowanie dobrej oferty i jej promocja (rzuty, zdjęcia, opis, prezentacja)
Akademia PON - Rozwój biura od jednoosobowej działalności gospodarczej do firmy ogólnopolskiej
Akademia PON - Savoir vivre pośrednika w obrocie nieruchomościami
Akademia PON - Skuteczna prezentacja oferty
Akademia PON - Umowa przedwstępna w praktyce i pracy pośrednika
Akademia PON - Wyłączność w pracy pośrednika, Jak uzyskać wysokie prowizje?
Akademia PON -ABC fotografii nieruchomości i obróbki zdjęć (spacer 3D)
Akademia PON -Profesjonalizm w zawodzie pośrednika
Akademia PON -Współpraca z różnymi podmiotami na rynku
Akademia PON- Dobra umowa pośrednictwa i umiejętność jej redagowania
Akademia PON- Kurs dla menedżerów biur obrotu nieruchomościami
Akademia PON- Motywowanie i zarządzanie zespołem + zapobieganie fluktuacji zespołu
Akademia PON- Ochrona danych osobowych w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Akademia PON- podatki w nieruchomościach
Akademia PON- podstawy prawa cywilnego
Akademia PON- Poznanie praw wprowadzanych na rynek obrotu nieruchomościami - czym handlujemy
Akademia PON- Pozyskanie klientów i budowanie relacji
Akademia PON- Sprzedaż domów, lokali, budynków
Akademia PON- Sprzedaż nieruchomości gruntowych
Akademia PON- Zatrudnianie w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Akademia Pośrednika -ABC Pośrednika
Analiza fundamentalna i techniczna
Analiza rynku
Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej
Aspekty prawne- prawo pracy i prawo cywilne
Backup tańszy niż odzysk utraconych danych
Biznesplan
Biznesplan- aspekty finansowe
Budżetowanie i źródła finansowania
Efektywne zarządzanie zespołem i pracownikiem
Elementy statystyki z wykorzystaniem Excela
Finanse behawioralne
Finanse publiczne
Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Fuzje i przejęcia
Innowacje w organizacji
Kluczowe umiejętności negocjacyjne
Komunikacja w biznesie
Konflikt w organizacji
Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
Mentor Coaching przygotowujący do akredytacji ICF w ścieżce portfolio
Modele biznesowe
Moduł PP, QM, WM, MM - integracja, scenariusze produkcyjne
Moduł SAP SD- Definiowanie procesu sprzedaży
Moduł WM SAP- Gospodarka magazynowa
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektem
Ocena efektywności inwestycji
Ocena wyników przedsiębiorstwa
Ocena wyników przedsiębiorstwa- analiza finansowa
Ochrona danych osobowych
Organizacja pracy menedżera
Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami
Prowadzenie negocjacji
Przywództwo i delegowanie zadań
Psychologia i kultura organizacyjna
Rachunek przepływów pieniężnych- ujęcie sprawozdawcze
Rachunkowość finansowa (Moduł FI SAP)
Rachunkowość zarządcza dla początkujących
Rachunkowość zarządcza dla zaawansowanych
Six Sigma Yellow Belt
Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe
Sprawozdawczość finansowa
Strategie marketingowe
Techniki prezentacji
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Wartość firmy
Wprowadzenie do Lean Management (Lean Management Foundation)
Wprowadzenie do zarządzania projektami (z wykorzystaniem Trello)
Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej
Zarządzanie międzykulturowe
Zarządzanie projektem
Zarządzanie przez cele MBO
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zmianą
Zastosowanie MS Excel w analizach finansowych
Zintegrowane systemy zarządzania- systemy klasy ERP

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Każdego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Akademicki Związek Sportowy
Giełdowe Koło Naukowe "Rookies"
Koła Naukowe Erasmus Student Network WSB Poznań
Magazyn Studencki "Żebyś Wiedział"
Marketingowe Koło Naukowe "Pirrania"
Rada Samorządu Studenckiego
Studencka Organizacja Młodych Przedsiębiorców "Eventus"
Studenckie Koło Naukowe Informatyki Stosowanej "InnovationsIT"
Studenckie Koło Rachunkowości i Finansów "Analitix"
Studenckie Koło Umiejętności Menedżerskich "Speak And Lead"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Finansów i Bankowości

Inne ośrodki
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBydgoszcz
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdynia
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w SzczecinieSzczecin
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieChorzów
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuToruń
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieWarszawa
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuWrocław
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOpole

Dlaczego warto - informacje dlaczego kandydat ma wybrać dane studia

Czas na studia, czas na pracę, czas na życie.

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Działamy w myśl idei work-life balance.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu istnieje od 1994 roku. Uczelnię tworzą trzy wydziały:

  • Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu

  • Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

  • Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

W ofercie znajdziesz studia I i II stopnia, studia podyplomowe, MBA i Executive MBA. Możesz również skorzystać ze szkoleń i kursów.

Nasze studia przygotowaliśmy przede wszystkim dla osób łączących naukę i pracę. Dlatego zajęcia masz tylko w soboty i niedziele, średnio w co drugi weekend, jeśli jesteś studentem studiów niestacjonarnych, lub przez 3, 4 dni w tygodniu, jeśli studiujesz w trybie stacjonarnym. To, czego się uczysz, przydaje się w pracy.

Dobrze wiemy o tym, jakie umiejętności musi nabyć student, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko. Część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem case studies i ma formę warsztatową. Na zajęciach spotkasz uznanych wykładowców akademickich i praktyków biznesu. Programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. To oni wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi nabyć student lub słuchacz, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko, zdobyć awans lub zmienić miejsce pracy.


Kontakt

Biuro Rekrutacji Studia I stopnia

Infolinia rekrutacyjna: 61 667 01 70

Tel.: 61 655 33 00

E-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl


Biuro Rekrutacji Studia II stopnia

Infolinia rekrutacyjna: 61 667 01 70

Tel.: 61 655 33 00

E-mail: rekrutacja-2stopien@wsb.poznan.pl


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Tel.: 61 655 33 00

E-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl

Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności